"DEN SPENNENDE OG SKIFTENDE HISTORIEN OM

Forfatter Karsten Alnæs tok oss med på dette fisket mandag 25.oktober 2021.

 

 

 

 

Medlemsmøte 25.10.2021
Forfatter Karsten Alnæs med den spennende og skiftende historien om fisket, fiskeplasser og
fiskere i Indre Oslofjord – særlig vekt på Bunnefjorden.
Ny bok i bagasjen «Svømmende dyr i det sørlandske hav» utgitt august 2021
Han begynte med å ta oss med på fiske kysten rundt, inn Oslofjorden rundt Nesodden og inn
Bunnefjorden.
Øyene, Bekkelaget, Nordstrand, Hvervenbukta og helt inn til Neset hvor han avsluttet med Fron en
gård fra 1400-tallet. Den største gården i Frogn.
På hvert nes innover i Bunnefjorden bodde det fiskere med sine familier.
Fortsatt er det etterkommere etter disse. Familien Kristoffersen har drevet fiske siden 1600 tallet,
det eldste huset på Ulvøya er fra den tiden og kalles «Ulvehiet», med noe modernisering opp
igjennom tidene. Den siste i familien drev med reketråler, men måtte gi opp. Hun er nå
Sjømatbedriftenes nye fagsjef innen fangstbasert industri.
Fiskeartene var mange, makrellen både til fest og hverdagskost. Men Oslomakrellen kunne ikke måle
seg med Sørlandsmakrellen.
Mange fiskere var alene fiskere, de startet kl.02.00 om natten for å fiske. Det kunne være 3 – 4
timers hard rotur ut til feltet. Det ble fisket med line til torsk, også ruser ble satt ut og det var det
beste.
Isfiske i Bunnefjorden med pilk, lyre og torsk som var «Kongefisken»
Edv.Munch var en lidenskapelig torskespiser. Torsken fikk han fra Kraft i Kragerø, viss sønn var
modell til den lille gutten i «Historien» - Universitetets Aula
Fiskerne i Bunnefjorden var nær Oslo. På bryggene var det fiskekummer med levende fisk.
Karl.A.Jensen - Vilt og Lakseforetning, Torgaten 7. hadde 3 brønnbåter.
I Borkehullet var det kasser ned i sjøen med levende fisk.
I dag er torsken i Oslofjorden- Bunnefjorden utrydningstruet.
Karsten Alnæs sang om torsken på spansk fra Barcelona og en «torskesang» hadde han også på
potugisisk!...Bacalao… meget underholdene!
Sildefiske i Bunnefjorden, hvor silden ble tatt med snurpenot (et garn på 360 meter).
Sildefiske i Ytre Oslofjord ble gjort med drivgarn. Det ble også brukt i Bunnefjorden.
Sjursøya var et bra sted for sildefiske, dessuten Ildjernet og Nesoddtangen.
Husbergøya ble tidlig på 1900-tallet kjøpt av Heinrich Carl Hudtwalcker fra Hamburg som bygde en tran-
og sildeoljefabrikk på 12 000 m², drevet av dampmaskiner. Driften ble avviklet i 1982.
Drøbak hadde også Preserving fabrikk, etablert 1923 – nedlagt i 1927.
Makrellstedet av alle var Ulvøybrua (bygd 1928) 20 mai kom makrellen! – Makrellen kom først til Oslo
og så til Fredrikstad.
Her ble det fisket med snøre og agn eller kastet med sluk langs strendene.

Brislingen holdt til innerst i Bunnefjorden. Fra 1950 – 1980 ble brislingen fisket i Oslofjorden. Den
kom i store stimer. Om nettene kunne en se og høre fiskebåtene med sterke lanterner tøffe langs
strendene for å lokalisere hvor de skulle gjøre kast. Natten vek og morgendagen tok til.
Jaktene ble fylt med Brisling.
.
Makrell størje (kongefisken) og håkjerring ble fisket innerst i Bunnefjorden, likeledes brugde
størje som har en fart på 6 km i timen.
Med fisken var det også bruk for is. Den ble hentet opp av fjorden vinterstid og ble en betydelig
virksomhet.
På Bekkelaget har en fiskerfamilie fått sin vei, Fisker Syversens vei, etter Syvert Christiansen
som døde omkring 1760. Hans etterkommere drev fiske fra Bekkelaget til 1944.
Karsten Alnæs avsluttet sitt foredrag med en italiensk vise om en fiskehandler (Bacalao)
AMS/2021