Fra vandring langs Alnaelva.

SØNDRE AKER HISTORIELAG (SAH) 8. mai 2021.

Vandring langs Alnaelven fra Smalvollen til Kværnerbyen.

Det var med stor glede SAH igjen kunne invitere til en fellestur, etter en lang «Korona-pause». Fremdeles er vi pålagt restriksjoner, så vi delte oss inn i to grupper med hver vår kjentmann, begge fra Alnaelvas Venner: Vidar Berget og Helén Svensson, tidligere leder av Naturvernforbundet i Groruddalen.

Vi møttes på Helsfyr T-banestasjon i strålende mai-vær og tok bussen til Ole Deviks vei, der selve vandringen begynte. Vi fulgte en fin turvei gjennom Smalvollen, der elven svinger seg over en stor elveslette. Dette området tilhørte i sin tid Tveten gård, som benyttet det bl.a. til beite. Det lå også et teglverk der Alna senter ligger nå. Her i Smalvollen får døde trær ligge fritt, noe som gir næring til sopp og insekter. Derfor er dette er et særlig fint område for småfugler, som lett finner mat her, og nydelig fuglesang fulgte oss gjennom det åpne landskapet.

Vi passerte flere høye «stubber», og lurte på hvorfor man lot et par meter av stammen stå igjen når man felte et tre. Resten av stammen lå også igjen på bakken, gjerne delt i to, tre store deler. Forklaringen, ifølge vår guide, var at soppvekst under jorden skal få fortsatt livsgrunnlag, den skal bryte ned det som er igjen av treet. Ved å hugge treet helt ned, og rydde bort resten av stammen, hindres soppveksten. Dette er urskog, og det er sånn naturen vil ha det. De pene, ryddige parkene vi kjenner fra byene, og som vi liker godt, er egentlig som en ørken for insektene.

Tveitabekken eller Tvetenbekken, også kjent som Hellerudbekken, kommer ned i en foss og renner ut i Alna ved Tveten bro, og her går Alna inn i rør. Vi følger Smalvollveien gjennom industri på Bryn til elven kommer ut i det fri igjen. Her ligger flere gamle bygninger – i én foregikk sinkproduksjon, og en annen var Bryn Teglverk, egentlig Kristiania Teglverk, som drev aktivt fram til 1960-årene. Fortidsminneforeningen arbeider nå med planer om et museum i bygningen. Her finnes nemlig den siste bevarte ringovn, som ble brukt i produksjonen av bl.a. takstein og murstein.

Elven renner åpent videre. Østensjøbekken kommer ut ved Bryn stasjon. Her ligger Joh. Petersens lin- og bomullsvarefabrikk, nedlagt i 1976, men bygningen er fredet og navnet står fortsatt på veggen.

Brynsfossen like nedenfor er den bratteste fossen i Alna.

Fra Bryn bar det ut i Svartdalen, virkelig en av perlene langs Alnaelven. Dette området ble påkostet og gjort mer fremkommelig for noen år siden. Her går man på hengebroer eller bordganger på påler over og langs elven. Fjellsidene her er veldig mørke, derav navnet Svartdalen. Dette er et urskog- lignende område; skogen får vokse fritt. Her herjet almesyken for 20 år siden, fortalte vår guide, og døde trær ligger fortsatt rundt omkring. Almesyken eksisterer dessverre fremdeles. Her er virkelig urskog – svære stubber og stammer og veltede trær ligger overalt. Frodige planter og trær av alle slag får stå i fred. De temmelig nye veiene oversvømmes ved kraftig regnvær.

Her passerte vi Nygårdsfossen, en av de flotteste fossene i Alnaelven. Her lå i sin tid Nygård fabrikker. Vi kom videre til Etterstad hvor vi kunne se over til Kampen og Vålerenga kirke. I middelalderen kunne skip seile inn nederst i Alnaelven. De seilte da forbi Mariakirken, hvor Alna hadde sitt utløp.

Turen vår langs Alna, tidligere også kalt Loelva, endte i Kværnerbyen, et nytt og moderne boligfelt på området til gamle Kværner Brug. Her har de fått laget et flott vannspeil og vannvei – et åpent, luftig område i kontrast til den tette blokk-bebyggelsen.

Oslo Elveforum har nedlagt et stort arbeid for å åpne Oslos elvestrekninger. Disse elvene og livet langs dem, med industri og teglverk, må sies å være en del av byens kultur- og industrihistorie. Likevel ble elver og bekker i løpet av 1900-tallet for en stor del lagt i betongrør eller kulverter, eller gjerdet inn og omgitt av utilnærmelige industriområder. Alna, Oslos lengste elv, har nå fått nytt liv, og byen har fått et flott og frodig naturområde som inviterer til turer og friluftsliv.