Oslo byleksikon

Sjette utgave av Oslo Byleksikon kom i 2020 digitalt.

Oslo Byleksikon, oppslagsverk med vekt på steder, bygninger og historiske hendelser i Oslo. Tidligere har Oslo Byleksikon kommet ut i fem papirutgaver. Første utgave (1938) var planlagt og redigert av geografen Aksel Arstal og gitt ut av Johan Grundt Tanum. Aksel Arstad skrev i forordet i 1938 at Boka skal inneholde det en osloboer bør vite om den byen og den omegnen han jamleg ferdes i og dette har siden vært en fellesnevner for alle byleksikonene. Andre utgave (1966) var en redigert og utvidet utgave ved Carl Just, utgitt av H. Aschehough & Co. (W. Nygaard). Tredje utgave (1987) ble gitt ut av Kunnskapsforlaget i samarbeid med Selskabet for Oslo Byes Vel. Reidar Hanssen var hovedredaktør, og oppslagsverket hadde omkring 4700 artikler med mer nøktern informasjon enn de tidligere utgavene.
Fjerde utgave (2000) av Oslo Byleksikon kom ut til byjubileet i 2000 med en økning av artikkelstoff, større format og en egen kartdel. Fjerde utgave var også et samarbeid mellom Kunnskapsforlaget og Selskabet for Oslo Byes Vel, med Knut Are Tvedt som hovedredaktør. Femte og siste papirutgave (2010) av Oslo Byleksikon ble gitt ut av Kunnskapsforlaget i samarbeid med Bymuseet og Selskabet for Oslo Byes Vel. Antall artikler økte fra ca. 5500 til 6100.
Oslobyleksikon.no
Oslobyleksikon.no er den sjette utgaven av Oslo Byleksikon og nettstedet med tekstinnhold eies og driftes av Selskabet for Oslo Byes Vel. Det digitale oppslagsverket ble offisielt lansert 6. februar 2020 og er realisert takket være økonomisk støtte fra OBOS, Fritt Ord, Bergesenstiftelsen og Oslo kommune.
Det er mulig å gjenbruke tekst fra leksikonet, så lenge bruken er godkjent av rettmessig eier (Selskabet for Oslo Byes Vel) og leksikonet krediteres. Bruk av tekst fra leksikonet uten at oslobyleksikon.no er kreditert, regnes som plagiat.