Boklansering 2020

Boklansering 31. august 2020  "Natur under angrep"

"NATUR UNDER ANGREP"  ÅRBOK 2020

Årboka 2020 «Natur under angrep» ble presentert av Reidar Brevik, da forfatteren av boka, nestleder i SAH, Ivar Sekne, befant seg i koronakarantene. Boka tar for seg forandringen av kyststripa fra Kongshavn til Hvervenbukta. Denne strekningen har gjennomgått ekstremt store endringer, særlig området Kongshavn og deler av Bekkelaget. Bokas tittel viser til hovedkonflikten: utbygging mot natur. Brevik presenterte de mest kjente stedene på denne strekningen, fra fortid og nåtid.
Kongshavn var på 1800-tallet et av byens største forlystelsessteder, med revy og restaurant. Det var også en del bygninger her, som først ble revet for få år siden. I dag kan man ikke kjenne seg igjen på Kongshavn, her er det utbygd og ombygd og fylt på og fjernet alt av det gamle, nå er det en gedigen kontainerhavn. Sydover mot Bekkelaget er det industri og biloppstillingsplasser, tungtrafikk og støy. Det gamle landskapet eksisterer ikke, alt er forandret. Også den idylliske Sjursøya er fjernet.

På Bekkelaget er Bekkelagskollen sprengt bort, så også her er landskapet endret. I 1963 stod rense- anlegget ferdig. Bekkelagsraset i 1953, som tok livet av fem mennesker, tok med seg deler av Mosse- veien og Østfoldbanen.
Videre utover er ikke endringene så altomfattende. Nordstrand Bad var et stort anlegg med konsert- sal og servering, og adskilte badesoner for kvinner og menn. Den staselige bygningen er revet, i dag er det en badestrand. Nordstrand Kull-og vedbolag er også gjort om til badeplass.
Kysten langs Ljan er dels som før. Gamle villaer, badestranden Katten og Sanddyna båthavn.

Fiskevollbukta og Hvervenbukta ligger som alltid, men er modernisert, og veistrekningen er utbygd og har fått sykkelvei.
Boka inneholder en mengde spennende bilder, mange av dem ikke publisert tidligere, og bildene understreker den store kontrasten mellom før og nå.  Boka viser hvordan utbyggingen eller stor-samfunnet tilsynelatende har vunnet over naturen. Denne strekningen inneholdt lokalsamfunn med handel og småindustri, og fra gammelt stod fisket sentralt. Jernbanen gikk langs fjorden, og villaene kom etter.

Denne boka kan virke som en øyeåpner. De mange flotte bildene viser så tydelig hvordan det var i vår nære fortid og hvordan det ser ut i dag.