Munchs kunstnerskap

Mandag 25. september 2018 holdt kunsthistoriker Sivert Thue foredrag på Norstrandhuset om «Nordstrandsområdet og de to begynnelser i Munchs kunstnerskap».

Over 50 spente tilhørere var møtt fram for å høre Sivert Thues foredrag om Edvard Munch. Sivert Thue er leder for digital samling på Munchmuseet – Munchs kunstverk digitaliseres, og bare tegningene utgjør et antall på over 7500! Søndre Aker Historielag har vært så heldig å få denne eksperten til å fortelle om Munch og Nordstrand. Munch-familien hadde sterk tilknytning til Nordstrandsområdet. De bodde bl.a. på Hauketo gård i 1889, på Nordstrand Landhandleri (som brant i 1896), i Kirsebærhuset i krysset Mosseveien/Nord- strandveien, i Villa Fagerholt i Ekebergveien ved Bråten, i Solveien 71, i Sanatoriebakken og i Ole Moes vei. Munch reiste mye og oppholdt seg både i Italia og Tyskland, og om sommeren i Åsgård- strand, men familien bodde i området i 40 år. Familien vil særlig si tanten Karen, som hadde vært erstatningsmor for Munch-barna i barndommen da moren døde tidlig, og søsteren Inger.

Begynnelsen til den fortvilte perioden, bildene fra 1890-årene, skjedde på Nordstrand. Munch malte Nattstemning herfra i flere utgaver. Fortvilelse fra 1892, også fra Nordstrandsområdet, er en direkte forløper til Skrik. Munch gjennomgikk en lang grublingsperiode, en prosess som gikk over mange år, fra midten av 1880-årene. I 1891 malte han et bilde fra Ljabrochausséen med kjent Skrik-motiv: En mann som lener seg mot et gjerde. Det finnes flere skisser av Fortvilelse og Skrik. 1893 kom første versjon av Skrik. Selve Skrik-figuren slik vi kjenner den, får sin utforming i Berlin. I en tekst forteller Munch at Skrik oppstod i hans hode eller sinn på en aftentur på Ekeberg på 1880-tallet.

Rundt år 1900 mente noen kritikere at Munch hadde malt seg inn i et hjørne. Han var knyttet til symbolismen, som var på vei ut.  Munch førte en omflakkende tilværelse, men i 1901 bodde han på Nordstrand. Melankoli ble malt i 1901 på Hammers pensjonat. Når man betrakter dette bildet, hvor en dame sitter ved et bord i et værelse, ser man at noe virker galt. Rommet, omgivelsene representerer sinnet. Dette bildet oppfattes som en vending i Munchs kunst, mot noe åpnere. Mange av Munchs bilder har heretter større format og klarere farger. Også penselføringen endrer seg. Nok en begynnelse i Munchs kunstnerskap skjer på Nordstrand!

Det hevdes at han forlater sine mørke motiver fra 90-årene og eksperimenterer med nye uttrykk. Munch beholder fascinasjonen for å skildre melankoli, men nå med litt andre midler. Melankoli finnes i flere varianter. Denne tiden på Hammers pensjonat var for øvrig en dårlig periode for Munch personlig. I en prosatekst fra 1929 hevder han at han sov dårlig der og var plaget av tanker og melankoli. «Det gule huset» kalte han pensjonatet, som han syntes var både stygt og deprimerende.

Andre bilder fra denne tiden med klar tilknytning til Ljan- og Nordstrandsområdet er Solnedgang Nordstrand fra 1900, Togrøyk fra 1900 (Utsikt fra Hammers pensjonat) og Stjernenatt fra 1901.

 


Møtebilder