Dag Jarnøy fikk Bydelsprisen 2018.

Dag Jarnøy fikk Bydelsprisen av Nordstrand bydel på Nordstrandsdagenes konsert på Ekebergsletta lørdag 2. juni 2018. Forslaget kom fra Søndre Aker historielag. Det er tredje gang historielaget har fått gjennomslag for våre forslag på kandidater til Bydelsprisen. Dag fikk prisen for sin innsats for å gjøre lokalhistorien kjent.

Dag har bodd på Bekkelagshøgda hele sitt liv. Faren Norman vokste opp på Ryenenga og var aktiv i Milorg på Nordstrand. I 1997 startet Dag Bekkelagshøgda Lokalhistoriske forening og ga samtidig ut sin første bok ”Fra gård til villa på Bekkelagshøgda”.

Bydelsutvalget begrunnet tildelingen slik:
Siden 1997 har hovedinteressen til Dag vært å formidle lokalhistorien gjennom møter, rusleturer, foredrag, bøker, hefter, nettsider og artikler på ulike plattformer. Sammen med Dag Jørgensen og Dag Lundeby har han drevet BLF og BLFs hjemmside i over 20 år. Han samarbeider med andre lokale historielag, har bygd opp et stort lokalhistorisk nettverk og er på ustoppelig jakt etter nye historier, fakta, bilder og tema som han vil presentere for en større offentlighet.

Mye av stoffet får han fra mennesker som har historier å fortelle og som Dag fester på papiret eller en båndopptaker. Han kartlegger historien til gamle hus er og hvem som bodde der. På den måten samler han viktige folkeminner. Han oppsøker folk som har gamle bilder, scanner dem og publiserer dem i sine skrifter. Han kan sitte i dagevis på støvete arkiver og bla i gamle protokoller, pantebøker, kirkebøker og andre dokumenter, som er vanskelig å tyde, men som han tyder med hjelp fra en ekspert på gammel skrift.

Dag har nådd ut til lokalbefolkningen og skapt en interesse for lokalhistorie som vanskelig kan måles. Han har økt folks bevissthet om betydningen av lokalhistorie og stedsidentitet. I tillegg har han engasjert seg i ulike saker som f.eks. markering av lokale steder gjennom skilting (husmannsplasser) og steder av historisk betydning, som f.eks. stedet på Ekebergsletta der Roald Amundsen fortøyde luftskipet Norge i 1926. Her har han jobbet for at det settes opp et skilt som forteller hva stedet betyr. Han tok også initiativet og skaffet finansiering til skulpturen av Anne Brannfjell, som ble plassert ved Ekeberg skole i 2015. Han var også med og startet Foreningen for bevaring av Ekeberg Gård.

Dag Jarnøy er en klassisk ildsjel som brenner for god, gammeldags folkeopplysning, til glede for lokalsamfunnet.

Han kan godt kalles verdensmester i Bekkelagshøgdas historie.

Søndre Aker historielag gratulerer!

På bildene holder Dag sitt bevis på prisen. Ved siden av står BUs leder Arve Edvardsen. Det andre bildet viser komitéleder Lars Petter Solaas med "sjekken" på 10 000 kroner mens Dag takker for prisen.