Intervju med Bent Myrene

Av Øivind Treider Olsen

Originalartikkelen står i Historielagets årsberetning for 2005 der det også er et forsidebilde av låven på gården med følgende undertekst:

Intervju med Bent Myrene på Nordseter gård, sommeren 1982

Bent Myrene kom til Nordseter gård i april 1945. Før den tid var han bestyrer på AxelJensens stutteri, der det var 100 hester.

Bent Myrene forpaktet Nordseter gård av fru advokat Holm (f. Sissel Nyquist, g. m. adv P. A. Holm i 1923 og som bodde på gården til hans død i 1956) og fru Nyquist (det må være Sissels mor han mener, Anna Augusta f. Haraldstad, g. m. tidl. eier Anton Emil Nyquist, men i og med at hun var født 10.01.1852, var hun vel død i 1945 og det vel advokaten han forpaktet av. Navnene til mennene(!) lever jo videre i veinavnene på Nordstrand, P. A. Holms vei og Nyquistveien.) Kommunen kjøpte gården i 1953 og forpaktet den videre til Myrene.

Han forpaktet også Manglerud gård samt Nordre og Søndre Dal. Sistnevnte ble brukt til beite for ca 20 ungdyr. Besetningen på Nordseter var på det meste 73 storfe, hvorav 23 var melkekuer. Resten var ungdyr og okser tilslakt. Det ble solgt ca 500 liter melk hver dag på gården. Det var også 8 avlspurker. Disse fikk kull 2 gangeri året. Grisungene ble foret opp tilslakt. Det var også ca 50 høner på gården. På 50-tallet hadde de en hane som bar navnet Goliat.

En gang var det 22 katter på gården. Myrene fikk ikke slå i hjel noen av en gammelfrøken. Hun kom hver dag for å mate kattene med fløte og fiskepudding hun hadde handlet i byen. (”den gamle frøkenen” var fru Bertha Aaslund som bodde i Lambertseterv 20, ”Kastellhøgda” tilsin død i 1963. I vår årbok SØR I AKER 2001, kan man se et koselig bilde av fru Aaslund på Nordseter gård og lese om henne på sidene 32 – 33.)

På gården var det som regel 3 hester. Om vinteren ble disse leiet ut til Oslo Kommunes Skoger for å utnytte arbeidskraften.

Nordseter gård var på 288 da innmark. Det var en allsidig produksjon med: havre, hvete, bygg, jordbær, rotvekster samt eng. det var jordbærrenner fra veien og hele veien der Nordseter Borettslag ligger i dag. Det var 30 plukkere under høstningsarbeidet. Bærene ble solgt langs veien, der det stadig var kø av kunder. Det var rift etter bærene da disse ikke ble sprøytet. Der som dagligvareforretningen ligger, var det en gang en liten dam. Her hadde Myrene ender samt tusenvis av en fisk som heter karuss. Om søndagene kom det som regelfolk som matet endene som svømte rundt i dammen.

En vanlig dag på gården

Røkteren og Myrene sto opp kl 04.30 for å gjøre unna noe av fjøsstellet frem til morgenmat kl 06.15. Kl 07.00 startet de andre å arbeide. Røkteren gjorde ferdig fjøsstellet tilfrokost kl 09.30. Som regel besto den av smørbrød og en varmrett. Røkteren hvilte frem til middagen som ble servert kl 13.30. Middagshvilen varte til kl 14.30. Etter middag måtte røkteren arbeide raskt for å bliferdig til kveldsmaten kl 17.30.

I et tilleggbrev fra 1992 forteller Treider Olsen litt om rivingen av låven og drengestua:

Selvsagt fulgte jeg også med da låven ble revet. Dessverre tok jeg ingen bilder av dette arbeidet. Jeg sto på låvebrua og hjalp til med å stable takstein. -------- Rivearbeidet gikk rasjonelt for seg. Alle 4 veggene ble revet ved at en og en ble festet med kjetting på en grabb på en gravemaskin som så dro dem ned. Da langveggen mot tunet gikk, dukket det opp to gamle hestekjøretøy på høylåvegulvet. Det var en karjol og en harv og mannen som sto for rivearbeidet fortalte at de skulle han ta vare på.

Og tilslutt et lite minne fra barndommen:

Jeg er glad jeg fikk oppleve stundene med Myrene og vil huske dem så lenge jeg lever. Fra kosestund på trammen med bløtkake tilfrakt av rødbeter i tretrillebår------.