SAH 25 år

Av Kari Sunde

Artikkelen sto i Historielagets årsberetning for 2005 og inneholder der også en liten bildekavalkade på 10 bilder fra festen.

Søndre Aker Historielag – 25 år

Stiftelsesdagen for Søndre Aker Historielag var 2. september 1980. Fredag 2. september 2005 markerte derfor laget sitt 25 års jubileum med en festmiddag på den nyrestaurerte Ekebergrestauranten. Det ble allerede i mai måned sendt ut invitasjon til medlemmene, og et stort antall meldte seg straks på. Hele 151 feststemte gjester deltok på arrangementet. Det var imidlertid mange flere som ønsket å delta, men dessverre var det begrenset med plass og derfor ikke mulig å få med flere.

Middagen fant sted i Festsalen i restaurantens 2. etasje. Gjestene fant etter hvert sine plasser rundt bordene, som for øvrig var vakkert og stilig dekket med Ekebergrestaurantens servise. Formannen, Arne Sunde, ønsket velkommen til bords og fortalte litt om sine 5 år som formann. Han nevnte spesielt nytten av at SAH var kommet på internett med egen hjemmeside og ikke minst med lagets bildebase. Han utbragte en felles skålfor historielaget og overlot ordet til kveldens toastmaster, Bjørn Heiberg.

Under hver enkelts tallerken lå et sanghefte, og ”Velkomstsang” med John Bernhardsen ved keyboardet ble avsunget. Deretter gikk ordet til lagets første formann og æresmedlem, Reidar Ø. Brevik. Hans formannsperiode gikk over hele 10 år, og han hadde mye interessant å fortelle fra denne den tiden. – Det var et grundig stykke arbeid som ble nedlagt, og SAH's videre eksistens er tuftet på de prinsipper og føringer som den gang ble lagt. Etter noen ord fra toastmaster om Jacob Velle og store nye Nordstrand bydel ble Velles ”Sang til Nordstrand” avsunget.

Etter en velsmakende hovedrett, var det lagets andre formann, Karl Raaholt, som fikk ordet. Hans formannsperiode varte også i 10 år. Han fortalte levende og humoristisk om sine hyggelige år som formann i SAH. Han sa bl a at hans formannstid hadde vært lett, tatt i betraktning det grundige pionerarbeid som var gjort av Reidar Brevik og hans styre.

Litt sang igjen, denne gang ”La oss leve for hverandre” med akkompagnement av John Bernhardsen. Festens eneste eksterne gjest, Tom S. Vadholm, formann for ”Fellesrådet for historielagene i Oslo” gratulerte SAH med dagen og holdt en engasjert tale. Han kunne bl a fortelle at Søndre Aker Historielag var sterkt involvert den gang Fellesrådet ble stiftet. Vadholm overleverte deretter en nydelig blomsterbukett til laget v/formannen.

Så kom aftenens første ”overraskelse”. Formannen hadde gleden av å overrekke et diplom til Karl Raaholt, der det står skrevet at han er utnevnt til Æresmedlem av Søndre Aker Historielag. Et samlet styre står bak utnevnelsen, som har sin bakgrunn iRaaholts innsats for laget. Han var både rørt og oppriktig glad for den æren som på denne måten ble vist ham og takket varmt for diplomet.

Måltidet ble avsluttet med en utsøkt dessert og avsyngning av ”Takk for maten” sang. Etter en god pause, gjensto aftenens andre ”overraskelse”. Denne var en videofremvisning av Ekebergrestaurantens historie ved Dag Jarnøy, som også er formann iBekkelagshøgda lokalhistoriske forening. Jarnøy ga en informativ fremstilling av restaurantens brogete og interessante historie frem til i dag, der restauranten igjen fremstår som en arkitektonisk ”perle” som vi alle er stolt av.