Rusletur på Abildsø

Dato: 08.09.2014
Sted: Abildsø
Guide: Reidar Brevik

Abildsø 1900 – 1945 Innfødte og innflyttere

Noe over 50 mennesker fulgte Reidar Brevik på hans rusletur mandag 8. september på Abildsø i anledning årboka han har skrevet, ”Abildsø 1900 – 1945 Innfødte og innflyttere”, for historielaget.

Turen startet på Abildsø hovedgård, som i dag drives som kombinert jord/hagebruk og opplæringssted for ungdom. Reidar kåserte kort om gårdens historie, før han overlot til Asgeir Føyen å fortelle hva gårdsdriften innebærer nå.

Føyen kjøpte Abildsø Gård av Selvaaggruppen for 2 millioner kroner i 1998. Han og kona Tone ville utvikle gården med tanke på å tilføre lokalsamfunnet verdier. I ti år jobbet de med å få den forfalte gården i god stand. De fleste bygninger er rehabilitert.

Føyen organiserer eiendommen som en stiftelse, hvor formålet er å drive jordbruk og hagebruk i kombinasjon med samfunnsnyttig virksomhet. Her dyrkes det honning, epler, plommer og poteter. Hovedbygningen leies ut til selskaper, møter og seminarer. Gården gikk med solid overskudd i 2012.

Her kan ungdommer som trenger en annerledes skoledag være med i prosjektet ”Inn på tunet” og få opplæring. Her kan mennesker som trenger arbeidstrening gjøre arbeid på gården.

Reidar førte ruslegruppen ned til Enebakkveien ved enden av gårdsveien og fortalte om hva Enebakkveien betydde for utviklingen av Abildsø-nybyggingen. Vi vandret videre langs Enebakkveien mot Folkets Hus, hvor Reidar fortalte om bebyggelsens fremvekst. I lett regn drev vi videre mot en større lekeplass hvor vi fikk høre om fortetting og utviklingen av Kongolandsbyen. 

Rusleturen ble avsluttet på Abildsø skole, der årboka ble lansert i form av et kortfattet kåseri om hvordan boka ble til. Fremmøtet var godt, og salget av boka gikk bra. Litt diskusjon om visse sider ved boka ble det, men ingen vektige innvendinger eller påpeking av feil.

Ivar 
Referent