Stamhuset Ekeberg

Dato: 26.01.2015
Sted: Nordstrandhuset
Foredragsholdere: Dag Aril Jarnøy, leder for Bekkelaget lokalhistoriske forening

Ekeberg gård også omtalt som store ekeberg, Stamhuset Ekeberg og Ekeberg hovedgård er en av urgårdene i Oslo-området. Foto fra ca. 1940

Dag Aril Jarnøy har forsket grundig på historien til Ekeberg hovedgård og ett av landets få stamhus, opprettet 1781 og endelig avviklet først i 2006. På historielagets møte mandag 26. januar 2015 fortalte han om dette og viste mange bilder ikke bare fra Ekeberg og det gjenoppbygde hovedhuset, men også fra Jomfrubråpten og de mange plassene under hovedgården.

Jarnøy er leder for Bekkelaget lokalhistoriske forening, et lag som arrangerte dette møtet sammen med Søndre Aker Historielag. Leder for dette laget, Lars Alldén, minnet om

Ekebergs sentrale rolle i hovedstadens tusenårige historie og la vekt på at Oslo etter de flestes mening faktisk betyr engsletta under åsen og at viktige bøker om Oslos middelalder heter byen under Ekeberg.

I nyere tid har Ekeberg, med sin beliggenhet på sletta ved den fredrikshaldske kongevei betydd mye for kommunikasjonen sørøstfra til Oslo. Ikke bare kongelige og standspersoner har reist denne veien til Christiania. Atskillige høylass og livdyr har kommet over Ekeberg til byen. Noen av kvegdriftene kom helt fra Sverige til beitene på Ekeberg og til oppkjøperne fra byfjøs og slaktere.