Rusletur ved Bråten

Dato: 11.05.2015
Sted: Bråten
Turen ble ledet av Anne Marie Grøgaard.  Sammen med henne fortalte Reidar Brevik og Arne Egil Sagen om stedene vi så på.

Sæterbråten som ga navnet til Bråten. Foto: Anne Marie Grøgaard

Det var ca. 45 deltakere som møtte frem til rusleturen rundt Bråten stasjon på Ekebergbanen.  

Regnet satte inn da vi begynte turen, og det ga seg ikke. Til tross for regn og isende kulde, gjennomført mange hele turen. Den ble ledet av Anne Marie Grøgaard.  Sammen med henne fortalte Reidar Brevik og Arne Egil Sagen om stedene vi så på. 

Plassen Sæterbråten under Gressæter Nordre ga navnet til stasjonen. Våningshus og låve er fremdeles intakt, men godt skjult av vegetasjon og nyere hus på eiendommen. 

Beboerne på plassen var i familie med mange av beboerne i husene oppover Ekebergveien mot Sæter. I Ekebergveien ligger fremdeles de to plassene» Halvtønna» og « It’no». Halvtønna het egentlig Sæterheimsbråten. 

Enken som bodde der,  så sin mulighet til å selge øl og brød til veifarende. I det andre huset var det ikke noe å få eller kanskje den bare var så liten.

På høydedraget ovenfor de to plassene lå Sæterheim,  et stort trehus i sveitserstil,  på tre etasjer og med  to loftsetasjer.  Det var satt opp av Nicolai Thorkildsen og hadde plass til hele familien, noe som går frem av folketellingen i 1910. En av beboerne i huset var Hans Pedersen som var handelsgartner og hadde gartneri mellom Ekebergveien og Ekebergbanen. Maleren Harald Sohlberg bodde en periode i sitt liv på høydedraget ovenfor Bråten og  malte da bildet «Sommernatt». Kanskje det var på Sæterheim!

Byggmester Hansen og Carl Schjelles Colonial var nærmest institusjoner for folk på Nordstrand. En stor del av husene på Nordstrand ble satt opp av Byggmester Hansen. Det første huset var et laftehus i Cappelens vei 2. Senere ble det hus i reisverk. Carl Schjelle kjøpte et stort hus i sveitserstil på hjørnet av Ekebergveien og Seterliveien i 1910 og etablerte sin forretning der. Der var det kolonialvarer og «fedevarer». Forut for sin tid hadde han også fryseri for sine varer.

Eiendommen Sætergrend i Ekebergveien 201/203 hadde butikklokale i første etasje. Carl Schjelle som i 1909 bodde i gården begynte sin forretning der. Hovedhuset i 201 hadde 5 leiligheter. 

Sidebygningen som også var stall og høyloft hadde små ettroms leiligheter hvor det bodde minst tre familier. Folketellingen fra 1910 viser at eiendommen ble eid av Anna Ristvedt. I 1930-årne begynte hennes datter Asta Siggerud melkebutikk  og drev den til 1960.

Vandringen ble avsluttet med et besøk på Skovheim, eiendommen Boktrykkker Herman Scheibler kjøpte i 1886. Det var den gangen langt på landet. Det opprinnelige huset på eiendommen ble påbygd og forandret flere ganger. Til slutt ble det revet i 1913, og det staselige  huset som fortsatt står, ble bygd av Byggmester Hansen.  Scheibler utvidet eiendommen med skog og dyrkbar mark. Det ble en prakteiendom med husdyr og omfattende fruktdyrking. Til den selskapelige adspredelse ble en kjeglebane bygd.

Eiendommen er nå overdratt til et fond ved navn «Nanna Maries Minde» og drives av Oslo Bymisjon.