Rusletur - Østensjøvannet

Dato: 09.06.2015
Sted: Østensjøvannet
Guide: Østensjøvannets Venner, Amund Kveim sammen med Leif-Dan Birkemoe og Tore Nesbakken

17 deltakere hadde funnet veien til ”Rusletur rundt Østensjøvannet” 9. juni i samarbeid mellom SAH og Østensjøvannets Venner.

Guide var styreleder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim, sammen med styremedlemmene Leif-Dan Birkemoe og Tore Nesbakken.

Startsted var Abildsøfeltet idrettsplass. Gruppen fikk en grundig innføring i områdets historikk og venneforeningens arbeid. 

Vi fikk vite at en ruin i nærheten av Abildsøfeltet kan stamme fra en brenneribygning, alternativt skysstasjon eller losjihus. Opprinnelsen er usikker, og noen mener at det heller kan ha vært en låve eller et ishus fra den tiden man skar is som kjøleskapselement for matoppbevaring. Det har vært drevet isskjæring på vannet til 1915, for Skøyen gård helt til 1953. 

Østensjøvannet er et naturreservat, det samme er Bogerudmyra sør for vannet.  Gangveiene rundt Østensjøvannet vil bli omlagt høsten 2015 pga. problemer med erosjon. Det er arbeid i gang med å få regulert vannstanden. Østensjøvannets Venner rydder vegetasjon og forsøker å få gjenopprettet øyer i vannet. Det er som alle vet et rikt fugleliv ved Østensjøvannet, av canadagjess til og med litt for mange, mens man gjerne hadde sett at hettemåkene møtte opp i et større antall.

Foto: Per-Inge Slettvold

Venneforeningen har sett seg lei på den forurensede Smedbergbekken som renner ut i vannet vestfra. Mer velkommen i vannet er den relativt rene og pene Bølerbekken østfra.

Vinterveien mellom Enebakk og Christiania med alle sine plankelass hadde sin trase over vannet. Gamle Østensjøvei gjennom Østensjøgårdene ble anlagt ca. 1850 og fikk på folkemunne navnet ”Polskpassveien”. I dag kalles den Valborgs vei.

Eterfabrikken ligger opp mot Bogerud og ble anlagt der av to motstridende grunner: 

Den måtte ligge sentralt og samtidig et stykke unna bebyggelse. Fabrikken er nå nedlagt, tomten solgt og skal bebygges med boliger, men ikke høye hus.

Både Abildsø og Østensjø gård er blant de eldste i tidligere Aker kommune og kan dateres til jernalderen. Fra Abildsø ble tidlig utskilt Haslefet, en forsvunnet gård.

Deltakerne fikk komme inn på tunet på begge Østensjøgårdene. Søndre Østensjø gård er i privat eie og er i drift. Den er en intakt akergård med fredet barokkhage på sørsiden. 

Gravhauger fra 0-400 år e.v.t. finnes i området, bl.a. en ved Nordre Østensjø gård. Denne ble omkring 1715 eid av Anna Colbjørnsdatter, kjent for sin innsats i Den store nordiske krig. 

En hule som finnes på nordvestsiden av vannet har fått navnet Karl XIIs hule fordi svenskekongen med sine styrker skal ha kommet gjennom området. Det kan ha vært under norgesfelttoget i 1716. Kanskje tjente hulen som hvileplass for kongen? (ref. anm.).