Boka om Frode Rinnan

Dato: 17.10.2015
Sted: Deichman
Foredragsholder: Jan Ljøner og Tor Wisløff

Han forandret Oslo

21. september, ved siden av Symra kino, tegnet av Frode Rinnan, hadde historielaget medlemsmøte om den nye boka om Frode Rinnan. Det var fullt i Cecilie Thoresens sal, og nestleder i SAH, Ivar Sekne, bokas forfatter, fortalte om boka og Rinnan gjennom ord og bilder.

Frode Rinnan (1905 – 1997) var et rennessansemenneske med mange jern i ilden. Han var arkitekt, men først og fremst by- og boligplanlegger i Oslo, og var sentral når de nye drabantbyene rundt Østensjøvannet skulle planlegges. Han laget masterplanen for Lambertseter, Norges første drabantby. Fra 1947 til et stykke ut på 1970-tallet var han OBOS’ hovedarkitekt for rammeplanene forLambertseter, Manglerud, Tveita, Haugerud og Trosterud. Han laget også planen for Oppsal senter, Hovseter og Universitetsanlegget på Blindern. 

Idrettsanlegg som Frognerbadet, Holmenkollbakken, Bislet stadion og Jordal  Amfi sto han også bak. Enkeltbygg i Oslo sentrum som Bygningsarbeidernes Hus, Møllergata 39 og OBOS’ hovedkontor på Hammersborg hadde han også ansvar for.

Rinnan var et barn av sin tid og var glødende opptatt av sosial boligbygging. Stilen var funkis, og boligene skulle være billige, men solide boliger så romslige som økonomien tillot. Lambertseter var en ny og moderne måte å bo på: Utenfor bysentrum og likevel på et tettsted med mange mennesker. Den drabantbymodellen han utformet var en norsk variant av engelske, tyske og svenske forbilder.

Rinnan var både arkitekt, planlegger, arkitektpresident, politiker, visedikter og en flittig skribent. Helt til det siste var han aktiv innen faget og særlig når det gjaldt å formidle byhistorie, som han var med på å forme. 

Han var en mester i å bygge sosiale, politiske og faglige nettverk. OBOS-sjef Martin Strandli og ordfører Brynjulf Bull var blant hans personlige venner. 

Storhetstiden varte fra 1947 til 1975. Arkitektkontoret hans, ”Rinnan og Tveten”, var ikke vant til å delta i arkitektkonkurranser, og da det nye tidene kom, med deregulering av boligbyggingen og konkurranse om prosjektene, holdt ikke Rinnan & Co. følge. 

På møtet ble det også drøftet å opprette en egen Lambertsetergruppe i historielaget, med Lars Thue som koordinator i første omgang. Vi ser gjerne at medlemmer melder seg!