Speidere på Norstrand

Dato: 08.12.2015
Sted: Nordstrandhuset
Foredragsholder: Karen Johanne Strømstad

Speiding på Nordstrand gjennom 100 år

I 1915 ville en skoleelev, Nils Skarpmoen, sammen med noen kamerater starte en speiderpatrulje. Men de måtte ha en voksen speiderleder, og da de var elever ved Frk Agnes Thorsens private middelskole, var det naturlig å be en lærer ved skolen om å påta seg dette  ansvaret. Vikarlærer løytnant Birger L.D. Brekke ble spurt, men visste ingenting om speiding.

Guttene forsikret ham om at det skulle de lære ham!  Dermed var 1. Nordstrand tropp av Norsk Speiderguttforbund et faktum, og stiftelsesdatoen ble 15.mai 1915.

Speiding ble fort populært: Alt året etter var de 60. 1923 kom jentene med, som KFUK-speidere, og både Nordstrand 1. og 2. tropp ble dannet. 1924 dannet senior-speiderne egne patruljer – de første Rovere.

Bekkelaget ble skilt ut fra Nordstrand i to tropper, og Simensbråten dannet egen tropp. Nordstrand 2 kom til, og pikespeiderne dannet Nordstrand 3. 

Under krigen ble all speideraktivitet forbudt.

Roar Baust, Torbjørn Ouren og Arne Egil Sagen – tidligere ledere i Nordstrand 1.  fortalte  om opplevelser i Beverpatruljen på 1950-tallet. De viste lysbilder og selvlaget film (med lyd!) fra 1960. De fremførte til og med flere speidersanger, akkompagnert av Roar på gitar. 

Karen Johanne Strømstad fortalte om speiding på Nordstrand i vår tid og om speidingens formål,  som er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet.

1978 kom Norges Speiderforbund, som nå var felles for jenter og gutter. På 1980- og 90-tallet sank interessen for speiding. 

Østmarka har alltid vært sentral for speiderbevegelsen i vårt distrikt. Nordstrand og  Bekkelaget disponerer flere hytter i marka, bla Sølvstua, Tårnet og Oterstua.  Dagens speidere prøver å holde tradisjonene i hevd, som bollefest, pølsepremie, fast  patruljetur til Oterstua o.l.  Jørgen, fra dagens Beverpatrulje, viste film, og vi så at speiderbevegelsen har fornyet seg hva gjelder aktivitet og utstyr. Men idealene er de samme.