Årbøker

Alle årbøkene fra SAH – et helt lokalhistorisk bibliotek

Sør i Aker 2020 - "Natur under angrep".
"Natur under angrep" er skrevet av Ivar Sekne.  
Kyststripa har endret seg dramatisk de siste 150-årene. Mye av den gamle idyllen og deler av naturen langs kysten har vært og er fortsatt under angrep. Boka handler om og hvordan dette har skjedd og hvilket tap lokalbefolkningen opplever.

Årboka 2017 – «På sporet av den nye tid»

Kan du huske din første tur med Ekebergbanen?
11. juni 1917 rullet Ekebergbanens «vikingskip» ut fra vognstallen på Holtet og hadde sin første ordinære tur, etter en prøveperiode på en måned.
I oktober 2017 lanserte SAH sin 2017-årbok «På sporet av den nye tid», om Ekebergbanens historie. Den er vevd inn i byhistorien, og den er spennende!
Boka ble utgitt av Dreyers forlag og er rikt illustrert. Vil du bli kjent med Ekebergbanens opp- og nedturer og menneskene som sto bak, er boka et must. AS Ekebergbanen var først et rent privat selskap. I 1949 overtok kommunen eierskapet, og på 1960-tallet kjempet banen en kamp på liv og død. Forlengelsen til Skøyen og far ble en del av redningen, og etter hvert kjørte banen til Rikshospitalet og Majorstuen.

Sør i Aker 2014 – Abildsø 1900 – 1945
Reidar Ø. Brevik: Abildsø 1900-1945. Innfødte og innflyttere.
Et godt stykke fra byen s 9 / Pionertiden 1900 - 1920 s 16 / Byggetid 1920 – 1930  s 40 / Over kneika 1930 – 1940  s 49 / Tunge tider 1940 – 1945 s 103 /  Et tilbakeblikk s 119 / Lokale stedsnavn s 120 / Noter s 122 / Litteratur og kilder s 127 / Bildefortegnelse s 130 /  Person- og stedsregister s 131.

Sør i Aker 2013 – Eventyrskoger og villastrøk
Tor J. Wisløff og Lars AlldénEventyrskoger og villastrøk, en innledning s 7 / Dagne Groven Myhren: Asbjørnsen, huldrekongen på Ekeberg og andre mystiske vesener s 9 / Paul Bukier: En kveldstur på Ekeberg s 37 / Kari Røren og Tor Fr. Rasmussen: Jomfru Andersson – modig og helstøpt s 39 / Lars Alldén: Konsul Thomas Heftyes Sarabråten s 70 / Edvard Mørch: Meget glad ved at se fremmede hos sig s 92 / Lars Alldén: Konsul Thomas Sewells Langbråten s 96 / Kirsti Bull Flesland: Bevaringsverdige villaer på Nordstrand og Ljan (3) s 119 / Eigil Steinsfjord: En villavei gjennom hundre år s 137 / Lise Henriksen: Nå vernes eventyrskogene i Østmarka s 168 / Sigmund Hågvar: Nasjonalpark i Østmarka! s 187 / Finn Erhard Johannessen: Frivillig innsats på Nordstrand og Ljan s 192 / Om bidragsyterne s 193 / Tidligere årbøker s 196.

Sør i Aker 2010
Tor J. Wisløff: Sæterkrysset s 7/ Lars Alldén: På Seterbråten i 1950-årene. Oppvekst på et småbruk sør i Oslo s 19/ Lars Alldén: Den nilsenske utakt s 48/ Tor J. Wisløff: Våre krigsseilere ved tre av dem s 51/ Lars Alldén: Se-Op hvilestue fra bondehvile til utfartssted s 69/ Einar Linderud: Et barndomsminne om snadderøyk og hemhuga hest s 76/ Tore Pryser: Gunda på Se-Op s 80/ Alf Kjeldsen: Sangen til Klemetsrud s 110/  Tor J. Wisløff: Altmuligmann fra Klemetsrud (Kjell Badendyck) s 111/ Tor J. Wisløff: Bjørnebyfamilien og Myrer gård s 117/ Lise Henriksen: Skihytter og skisport i Østmarka i ”gamledager” s139/ Kirsti Bull Flesland: Bevaringsverdige villaer på Nordstrand og Ljan (2) s 151/ Kjell Kobro og Tor J. Wisløff: Kobro Blomster s 206/ Tor J. Wisløff: Gårdsbruket Åsland – før det ble motorvei s 218.

Sør i Aker 2008
Bjørn H. Heiberg: Emmas barnehjem s 7/ Tor J. Wisløff og Kjell Kobro: Skolegutter i en ulvetid s 46/ Lise Henriksen: Brannvakttårn på Kjerringhøgda og Grønliåsen. Storbrannen 1889 s 117/ Leif-Dan Birkemoe: Gamle ferdselsveier ved Østensjøvannet s 150/ Lise Henriksen: Plassene Gullsmeden og Østre Gullsmeden s 169/ Kirsti Bull Flesland og Marius Park Pedersen:Bevaringsverdige hus på Nordstrand (1) s 179/ Jens Ingulstad: Skolerevyen ”Litt etter litt” s 202/ Reidar Ø. Brevik: Dypdykk i stedsnavnarkivet s 218.  

Sør i Aker 2005
Lise Henriksen: Gammel bosetning ved Nøklevann og Elvåga s7/ Hans Edvin Haug: Tilbakeblikk på barneår på Klemetsrud s 90/ Tove og Jens Ingulstad:Speiding – fra Baden Powell til speidergruppene på Nordstrand s 152/ Stein Kagge: da jazzen kom til Nordstrand s 178.

Sør i Aker 2002
Arne Sunde: De gamle grensene mellom Aker og byen s 5/ Dag E. Andreassen:Magnus Andersen – vår glemte sjøhelt s58/ Jens Ingulstad: treffpunkt Nordseter. En gjenskaping av krigsårene på Nordseter s 77/ Arne Sunde: Gamle trær på og omkring Nordstrand s 87.

Sør i Aker 2001
Jens Ingulstad: Nordstrandhøgda. Barndom og oppvekst i ”Landet øst for trikkelinjen” s 4/ Jan Hoel: Freidig og Grane. Klubben før Nordstrand IF s 66/ Reidar Ø. Brevik: Fra Kirkebrygga til kirketrappa s 102.

Sør i Aker 1997
Rudolf Lindboe: Jomfru Andersson på Gressæter gård s 9/ Reidar Ø. Brevik:Multehaug på Abildsø: Et gårdsbruk i Aker s 72/ Knut P. Langfeldt: Ljansgruppen av Amnesty International s 87.

Sør i Aker 1993 Lambertseter
Erik Opsahl og Ivar Sekne: Fra bønder til blokker. Historien om Lambertseter, Norges første drabantby.

Sør i Aker 1989-90 Tysk okkupasjon
Terje R. Diesen: Tysk okkupasjon av Søndre Aker 1940-1945.

Sør i Aker 1988
Thorleif Waaler: Vestre Seter og seterveiene s 9/ Rolv Sevaldson: Utbyggingen av åssiden og øyene gjennom drøye 100 år s 25/ Grete og Tryggve Mjøset: Dalheim, gnr 197/ bnr 6 s 60/ Harry Harsson: Fora for de nære ting: Lokalavisene i Aker har tjent veldistriktene s 79/ Harry Harsson: Redaktøren og lokalavisen s98/ Leif Norum: Birgitte Hammers vei og Hammers Pensjonat s 104.

Sør i Aker 1987
Finn Erhard Johannessen: Bogerud gjennom tidene (I) s 11/ Reidar Brevik:Bogerud gjennom tidene (II) 1831-1962 s 25/ Ingun Jahren: Bogerud gjennom tidene (III) Den norske Eterfabrik og Fagerås gård s 48/ Leif Norum: Bogerud gjennom tidene (IV) Drabantbyen Bogerud s73/ Leif Norum: Melkesalget fra gårdene i Søndre Aker s 80/ Roal Hedegaard Jacobsen: ”Flid værner Landet” – utsikt fra Liadalen s 94/ Reidar Brevik: Fjelstad s 107/ Bergliot Nettum Hellerud:Enoks vei s128.

Sør i Aker 1986 Milorg.
Terje R. Diesen: Milorg Område 13130. 

Sør i Aker 1985
Bjørn Eithun: Stedsnavn – forteller de noe? s 8/ Inger Davidsen: Akers sang s 45/ Rigmor Aas: Lokaltoget Oslo/Ski ved hundreårsskiftet s 49/ Leif Norum: Glimt fra dagliglivet under okkupasjonen 1940-45 s 54/ Åse Mariussen: Minner fra Bakkeløkka gård 1940-45 s 60/ Gunnar Gjersrud og Reidar Brevik: Torvbruket s 73/ Rigmor Aas: Oberst Rodes vei s85.

Sør i Aker 1984. Malmøya
Utgitt i samarbeid med Malmøya Vel. Malmøyas natur s 8/ Malmøyas historie s 30/Malmøyas kultur s 166/ Reidar Brevik og Edvard Barth: Ta vare på stedsnavnenes 220. UTSOLGT.

Sør i Aker 1983 
Lise Henriksen: Gården Bjørndals historie s10/ Finn Reinert Gulbrandsen: Veinavn i Søndre Aker s50/ Rigmor Aas: Edvard Munch og ”erindringen om en solnedgang”s 58/ Reidar Brevik: Fornavn på Abildsø s 62/ Kari-AnneAmundsen: Intervju med Borghild Eliassen s 76/ Else Matol Hansen og Omar Ragnvald Hansen:Bekkelagsraset s 82/ Inger Davidsen: Akermuseet s103.

Sør i Aker 1982
Kjell Bondevik: Kvifor lokalhistorie? s 9Roal Hedegaard Jacobsen: Slik begynte det s 11/ Lise Henriksen: Gårdsbosetningen i Søndre Aker i eldre tid s 14/ Knut Lie Davidsen: Spredte minner fra Ljabru og der omkring s 71/ Reidar Brevik: Isdriften – eventyret som tok slutt s 82.