Årbøker

Alle årbøkene fra SAH – et helt lokalhistorisk bibliotek

Årboka 2017 – «På sporet av den nye tid»
Ivar Sekne.«På sporet av den nye tid».I oktober lanserer SAH sin 2017-årbok «På sporet av den nye tid», om Ekebergbanens historie, vevd inn i byhistorien.
[ Les mer ]

Sør i Aker 2014 – Abildsø 1900 – 1945
Reidar Ø. Brevik: Abildsø 1900-1945. Innfødte og innflyttere.
Et godt stykke fra byen s 9 / Pionertiden 1900 - 1920 s 16 / Byggetid 1920 – 1930  s 40 / Over kneika 1930 – 1940  s 49 / Tunge tider 1940 – 1945 s 103 /  Et tilbakeblikk s 119 / Lokale stedsnavn s 120 / Noter s 122 / Litteratur og kilder s 127 / Bildefortegnelse s 130 /  Person- og stedsregister s 131.

Sør i Aker 2013 – Eventyrskoger og villastrøk
Tor J. Wisløff og Lars AlldénEventyrskoger og villastrøk, en innledning s 7 / Dagne Groven Myhren: Asbjørnsen, huldrekongen på Ekeberg og andre mystiske vesener s 9 / Paul Bukier: En kveldstur på Ekeberg s 37 / Kari Røren og Tor Fr. Rasmussen: Jomfru Andersson – modig og helstøpt s 39 / Lars Alldén: Konsul Thomas Heftyes Sarabråten s 70 / Edvard Mørch: Meget glad ved at se fremmede hos sig s 92 / Lars Alldén: Konsul Thomas Sewells Langbråten s 96 / Kirsti Bull Flesland: Bevaringsverdige villaer på Nordstrand og Ljan (3) s 119 / Eigil Steinsfjord: En villavei gjennom hundre år s 137 / Lise Henriksen: Nå vernes eventyrskogene i Østmarka s 168 / Sigmund Hågvar: Nasjonalpark i Østmarka! s 187 / Finn Erhard Johannessen: Frivillig innsats på Nordstrand og Ljan s 192 / Om bidragsyterne s 193 / Tidligere årbøker s 196.

Sør i Aker 2010
Tor J. Wisløff: Sæterkrysset s 7/ Lars Alldén: På Seterbråten i 1950-årene. Oppvekst på et småbruk sør i Oslo s 19/ Lars Alldén: Den nilsenske utakt s 48/ Tor J. Wisløff: Våre krigsseilere ved tre av dem s 51/ Lars Alldén: Se-Op hvilestue fra bondehvile til utfartssted s 69/ Einar Linderud: Et barndomsminne om snadderøyk og hemhuga hest s 76/ Tore Pryser: Gunda på Se-Op s 80/ Alf Kjeldsen: Sangen til Klemetsrud s 110/  Tor J. Wisløff: Altmuligmann fra Klemetsrud (Kjell Badendyck) s 111/ Tor J. Wisløff: Bjørnebyfamilien og Myrer gård s 117/ Lise Henriksen: Skihytter og skisport i Østmarka i ”gamledager” s139/ Kirsti Bull Flesland: Bevaringsverdige villaer på Nordstrand og Ljan (2) s 151/ Kjell Kobro og Tor J. Wisløff: Kobro Blomster s 206/ Tor J. Wisløff: Gårdsbruket Åsland – før det ble motorvei s 218.

Sør i Aker 2008
Bjørn H. Heiberg: Emmas barnehjem s 7/ Tor J. Wisløff og Kjell Kobro: Skolegutter i en ulvetid s 46/ Lise Henriksen: Brannvakttårn på Kjerringhøgda og Grønliåsen. Storbrannen 1889 s 117/ Leif-Dan Birkemoe: Gamle ferdselsveier ved Østensjøvannet s 150/ Lise Henriksen: Plassene Gullsmeden og Østre Gullsmeden s 169/ Kirsti Bull Flesland og Marius Park Pedersen:Bevaringsverdige hus på Nordstrand (1) s 179/ Jens Ingulstad: Skolerevyen ”Litt etter litt” s 202/ Reidar Ø. Brevik: Dypdykk i stedsnavnarkivet s 218.  

Sør i Aker 2005
Lise Henriksen: Gammel bosetning ved Nøklevann og Elvåga s7/ Hans Edvin Haug: Tilbakeblikk på barneår på Klemetsrud s 90/ Tove og Jens Ingulstad:Speiding – fra Baden Powell til speidergruppene på Nordstrand s 152/ Stein Kagge: da jazzen kom til Nordstrand s 178.

Sør i Aker 2002
Arne Sunde: De gamle grensene mellom Aker og byen s 5/ Dag E. Andreassen:Magnus Andersen – vår glemte sjøhelt s58/ Jens Ingulstad: treffpunkt Nordseter. En gjenskaping av krigsårene på Nordseter s 77/ Arne Sunde: Gamle trær på og omkring Nordstrand s 87.

Sør i Aker 2001
Jens Ingulstad: Nordstrandhøgda. Barndom og oppvekst i ”Landet øst for trikkelinjen” s 4/ Jan Hoel: Freidig og Grane. Klubben før Nordstrand IF s 66/ Reidar Ø. Brevik: Fra Kirkebrygga til kirketrappa s 102.

Sør i Aker 1997
Rudolf Lindboe: Jomfru Andersson på Gressæter gård s 9/ Reidar Ø. Brevik:Multehaug på Abildsø: Et gårdsbruk i Aker s 72/ Knut P. Langfeldt: Ljansgruppen av Amnesty International s 87.

Sør i Aker 1993 Lambertseter
Erik Opsahl og Ivar Sekne: Fra bønder til blokker. Historien om Lambertseter, Norges første drabantby.

Sør i Aker 1989-90 Tysk okkupasjon
Terje R. Diesen: Tysk okkupasjon av Søndre Aker 1940-1945.

Sør i Aker 1988
Thorleif Waaler: Vestre Seter og seterveiene s 9/ Rolv Sevaldson: Utbyggingen av åssiden og øyene gjennom drøye 100 år s 25/ Grete og Tryggve Mjøset: Dalheim, gnr 197/ bnr 6 s 60/ Harry Harsson: Fora for de nære ting: Lokalavisene i Aker har tjent veldistriktene s 79/ Harry Harsson: Redaktøren og lokalavisen s98/ Leif Norum: Birgitte Hammers vei og Hammers Pensjonat s 104.

Sør i Aker 1987
Finn Erhard Johannessen: Bogerud gjennom tidene (I) s 11/ Reidar Brevik:Bogerud gjennom tidene (II) 1831-1962 s 25/ Ingun Jahren: Bogerud gjennom tidene (III) Den norske Eterfabrik og Fagerås gård s 48/ Leif Norum: Bogerud gjennom tidene (IV) Drabantbyen Bogerud s73/ Leif Norum: Melkesalget fra gårdene i Søndre Aker s 80/ Roal Hedegaard Jacobsen: ”Flid værner Landet” – utsikt fra Liadalen s 94/ Reidar Brevik: Fjelstad s 107/ Bergliot Nettum Hellerud:Enoks vei s128.

Sør i Aker 1986 Milorg.
Terje R. Diesen: Milorg Område 13130. 

Sør i Aker 1985
Bjørn Eithun: Stedsnavn – forteller de noe? s 8/ Inger Davidsen: Akers sang s 45/ Rigmor Aas: Lokaltoget Oslo/Ski ved hundreårsskiftet s 49/ Leif Norum: Glimt fra dagliglivet under okkupasjonen 1940-45 s 54/ Åse Mariussen: Minner fra Bakkeløkka gård 1940-45 s 60/ Gunnar Gjersrud og Reidar Brevik: Torvbruket s 73/ Rigmor Aas: Oberst Rodes vei s85.

Sør i Aker 1984. Malmøya
Utgitt i samarbeid med Malmøya Vel. Malmøyas natur s 8/ Malmøyas historie s 30/Malmøyas kultur s 166/ Reidar Brevik og Edvard Barth: Ta vare på stedsnavnenes 220. UTSOLGT.

Sør i Aker 1983 
Lise Henriksen: Gården Bjørndals historie s10/ Finn Reinert Gulbrandsen: Veinavn i Søndre Aker s50/ Rigmor Aas: Edvard Munch og ”erindringen om en solnedgang”s 58/ Reidar Brevik: Fornavn på Abildsø s 62/ Kari-AnneAmundsen: Intervju med Borghild Eliassen s 76/ Else Matol Hansen og Omar Ragnvald Hansen:Bekkelagsraset s 82/ Inger Davidsen: Akermuseet s103.

Sør i Aker 1982
Kjell Bondevik: Kvifor lokalhistorie? s 9Roal Hedegaard Jacobsen: Slik begynte det s 11/ Lise Henriksen: Gårdsbosetningen i Søndre Aker i eldre tid s 14/ Knut Lie Davidsen: Spredte minner fra Ljabru og der omkring s 71/ Reidar Brevik: Isdriften – eventyret som tok slutt s 82.