Jomfrubråten. Og hvem var jomfruen?

Dato: 18.02.2016
Sted
Foredragsholder: Dag Jarnøy

Eiendommen har fått sitt navn fordi en jomfru arvet stedet etter sine foreldre i 1723. Hun bodde ikke selv på gården. Braattum er det eldste navnet på Jomfrubråten. Hele Ekeberg- skråningen hørte inn under eiendommen.

1582 blir Braattum utlagt til bymark. 

1696 overtar Johan Hasse eiendommen i kraft av sin stilling som justissekretær. To hovedhus oppføres.

1700 bor Major Stockfleth på gården. 

1723: Hans datter Isabelle Margrethe, født 1693, arver gården, som nå får navnet Jomfrubråten etter henne. Dette er første gang navnet finnes i skriftlig fremstilling. Nå bor det en oppsitter her. Eiendommen strekker seg til vår tids Sjømannsskolen og ned til renseanlegget, inkludert Kongshavn. Isabelle gifter seg med Johan Vossgraff.

1749 selger Vossgraff  Braattum/Jomfrubråten til Jacob Rasch. De neste hundre år får Jomfrubråten ny eier flere ganger, og deler av eiendommen selges, som Kongshavn, Sjursøya (Siversøen/Schulsøen), Kneppe (Lille Bekkelaget) og alunverket bak Oslo hospital, nedlagt i1815.  I 1773 kommer Kongshavn igjen under eiendommen. I 1807 blir også Kullebunden en del av Jomfrubråten.

1865: Tvangsauksjon av Jomfrubråten. Lorentz Meyer kjøper Karlsborg, Kongshavn og Kullebunden. Men selger det meste videre, unntatt Ekebergskråningen. 

1889 selger arvingene store deler av skråningen til kommunen. Dette skulle være friluftsområde for byens befolkning. Området kalles Byskogen. 

1920 blir Karlsborg overtatt av kommunen. Nabohuset utleies til boligetaten.

1921 begynner havnevesenet å rive husene på Sjursøya, og sprenger øya flat. I 1898 var det nitten bruksnummer på Sjursøya. I dag ligger oljetanker og sementsiloer der. 

1975 sprenges Bekkelagskolllen. Kneppe og mange gamle hus forsvinner.   

Det kom mange spørsmål etter foredraget, bl.a. om en skatt som skal være nedgravd i området (Elverhøy?) Dette ryktet kan bunne i en myntsamler som gjemte - kanskje gravde ned? - mange av de sjeldne myntene sine. Kanskje skatten ligger der den dag i dag?