Rusletur på Simensbråten

Dato: 25.05.2016
Sted: Simensbråten
Guide: Ivar Sekne

Til tross for silende regn var mange interesserte møtt frem, flere med bakgrunn fra Simensbråten. Disse kunne gi supplerende opplysninger om detaljer underveis.

Ivar Sekne, som selv har bodd i strøket, fortalte entusiastisk om stedets egenart og tilblivelse. Et eiendomsselskap kjøpte Simensbråten gård ca år 1900, og parsellerte ut tomter, i passende størrelse for vanlige folks økonomi, hvor det ble bygget villaer. Det lå også en del hytter oppover mot Brannfjell, bebodd av mindre bemidlede personer, og noen småbruk.

Her var ingen helhetlig plan eller utbyggingstegninger, strøket vokste og utviklet seg i takt med antall hus og beboere. Store områder er blitt bevart som friområder.

De første innbyggerne måtte selv sørge for å få vann og kloakk, belysning og transport. Kommunen bidro med lite.

Enok Abrahamsen er et kjent navn i strøket, han sto på for å gjøre Simensbråten til et godt sted å bo. Han skrev også en diktsamling med inspirasjon fra strøket! Huset hans står ennå, det gjør også de fleste opprinnelige husene, selv om det i tillegg er bygget mye nytt. Simensbråten ble tidlig benyttet som turområde for folk fra byen, så her lå også en liten kafe, drevet av mor og siden datter. Kjent er også den høye trikken, som etter hvert kjørte hit, et sidespor av Ekebergbanen.

Skogsområdet på Simensbråten er i dag gjennomboret av stier, men fortsatt svært idyllisk. Midt inni skogen her ble det i 1917 opprettet et slags feriehjem for blodfattige unge piker, Solkolonien. Her kunne de få opphold en måned tid, og nyte godt av den friske luften.

Utover i 1920-årene ble stedet utkonkurrert av feriekoloniene som tilbød opphold til alle barn fra byen. Like ved ble det i 1920-årene oppført flere hytter som ble leid ut til trengende familier, dvs familier i byen med tuberkuløse barn. Luften her oppe ble ansett som den aller beste.

Hyttene ble drevet av Sanitetskvinnene, men er nå overtatt av Oslo kommune. Noen av dem leies fremdeles ut som ferieboliger! Noen av hyttene ligger akkurat der den gamle husmannsplassen Brannfjell lå.

Også den legendariske Anne Brandfjeld bodde her, på plassen Ekeberglien. I dette landskapet sanket hun planter og urter. Senere flyttet hun ned i Konows gate. Anne Brandfjeld ble oppsøkt av folk fra hele byen, som ville ha hennes hjelp mot sykdom og plager. Hun har da også endelig fått sin statue på Simensbråten.

Ivar Sekne viste oss også den gamle kilden i Olleveien, han skisserte grensene for området Simensbråten, og vi fikk se det tidligere skihoppet og ski-og akebakken Døden. Han pekte også ut stedet der luftskipet Norge i 1926 ble fortøyd i en spesialbygd mast. Luftskipet ble ført av den italienske Nobile, og var kjøpt av Roald Amundsen.