Bydelsprisen til Reidar Øye Brevik

Dato: 29.05.2016
Sted: Nordstranddagene 2016, 23.-29. mai 2016
Tema: Bydelsprisen

Bydelsprisen ble i år tildelt Reidar Øye Brevik. Hans kandidatur ble foreslått av Søndre Aker Historielag.

Reidar Brevik er født i 1946 på Nordstrand og har bodd her mesteparten av sitt liv. Han er lærer og har hatt sitt virke på Abildsø skole. Historie og historieformidling er hans store interesse. 2. september 1980 ble Søndre Aker Historielag stiftet på hans initiativ.

Han var leder av historielaget de første 10 årene. Allerede i 1982 lanserte Søndre Aker Historielag den første årboken med Reidar Brevik som redaktør og artikkelforfatter. Årbokserien fikk tittelen» Sør i Aker». Senere har han vært redaktør for en rekke av årbøkene og har også skrevet flere artikler med lokalhistoriske emner som «Fra kirkebrygga til kirketrappa» og «Dypdykk i stedsnavnarkivet».   Han har ledet arbeidet med å samle inn stedsnavn i distriktet, kulturminner som ellers blir glemt og usynliggjort. I årboken har han også formidlet erfaringene fra arbeidet med lokalhistorie i skolen. Dessuten har Reidar Breviks mange vandreturer i bydelen bidratt til økt forståelse og innsikt for historien i vårt distrikt.

Som forfatter har han vært benyttet ved flere anledninger som med boken om Nordstrand tennisklubb og senest  i 2016 med boken om Nordstrand kirkes 150-årsjubileum

Gratulerer Reidar!

Sammen med Bydelsprisen fikk Søndre Aker Historielag tildelt kr 10 000,- til sitt videre arbeide med lokalhistorie og bevaring av kulturminner. Dette er meget inspirerende for historielaget, og vi sender en stor takk til Bydel Nordstrand.