Universitetet i Ås og Follo museum

Dato: 13.05.2017
Sted: Ås og Follo
Kjentmann: Per Harald Grue

Lørdag kl 10 dro Søndre Aker Historielag, med 32 forventningsfulle personer, av gårde med kurs for Ås og Follo. Bussen fulgte Den fredrikhaldske kongevei, og Lars Alldén fra SAH fortalte entusiastisk om denne ferdselsåren, som fra gammelt av har hatt stor betydning for de søndre deler avAkershus.  Det var her de gikk, bøndene i Follo som drev flokker av kveg eller sauer inn til Christiania. Dyrene måtte fraktes levende, da man ikke hadde dagens metoder for oppbevaring av kjøtt. Andre dro for å selge høy på Ankertorvet. Bøndene tok inn på enkle hvilestuer underveis, som Ringnes, Sandviken og Tyrigrava.  Skyss-stasjonene som lå langs veien, kunne være til stor plage for bøndene i distriktet. Her fikk de reisende uthvilt hest, så bøndene måtte ofte slippe alt de hadde i hendene og komme med frisk hest når en storkar ønsket det.  Skyss-stasjonen var også hvilested for hester som skulle videre.

Veien ble selvsagt ikke bare brukt av bønder. Christian Falsen f.eks, sorenskriver i Ås, brukte den flittig, og alle som skulle til Christiania eller videre til Danmark. Denne kongeveien – datidens riksvei – passerer over Ljabru, hvor både den gamle stenbroen fra rundt 1805 og Ljabrubakken er fredet. Det har vært flere broer her før stenbroen. Enkelte deler av Den fredrikhaldske kongevei er fortsatt temmelig uforandret, og skal ikke utbedres på noen måte. De skal ligge som de er som et veiminne.

Per Harald Grue, leder for Vitenparkens venner, tok i mot og viste oss rundt på den tidligere landbrukshøyskolen iÅs, i dag Norges miljø-og biovitenskapelige universitet (NMBU). Skolen er fra 1859, ble statlig høyskole i 1897, universitet i 2005. I 2014 ble Ås slått sammen med Norges Veterinærhøyskole. Grue fortalte om Johs. L. Hirsch, populær direktør ved skolen på 1800-tallet, men som dessverre måtte fratre sin stilling etter en høyst upassende kjærlighets historie. Grue viste oss også de ulike bygningene, mange (om)bygget rundt år 1900, og i dag nyoppusset. Området har et gedigent tuntre, like gammelt som skolen, og en andedam.  Detnye anlegget på 60 000 m2 blir ferdig i 2019, og skal romme veterinærutdannelse, dyreklinikker mm.  Det vil si at all landbruks- forskning og –utdannelsevi l være samlet på Ås universitet.

På Follo Museum fikk vi omvisning av konsulent Marit Solli på bygdetunet. Vi fikk se Korsegården skyss-stasjon fra 1830-tallet,  Holstad skolestue fra 1869 og hovedbygningen på Børsum fra 1740-årene. Vi besøkte også et loft med et miniatyrsamfunn; her var dagliglivet vist i virkelighetsnære tablåer: vedhugst, bakst, vasking, slakt, tømmerfløting, fiske osv. Alt var laget av amatører i bygda.

Seiersten skanse ligger like ved museet, og her var det Arne Sunde fra SAH som guidet oss.  Skansen ble oppført i årene 1897–1900, av svenske steinarbeidere. Seiersten skanse er såkalt lukket, og skulle beskytte befolkningen mot angrep fra sjøen. Skansen var bemannet under mobiliseringen i 1905, og ved nøytraliseringsvakten under 1. verdenskrig. Også Veisvingbatteriet fra 1894, med fire kanoner, ligger her.  Flere batteristillinger ble nemlig oppført for å styrke Oscarsborgs forsvarsevneiindre Oslofjord.

Turen ble avsluttet med en titt på Frogn kirke og Frogn eller Froen gård i regnværet.  Navnet Frogn kommer av fraun, som betyr frodig.  Navnet har sammenheng med fruktbarhetsguden Frøy.  Forfatteren Trygve Gulbrandsen hadde slekt herfra, og dette området inspirerte ham i skrivingen av«Bjørndaltrilogien» fra 1930-tallet. Hjemoverpasserte vilike vedderman fant resterav Nøstvedt-kulturen (6000 –2000 f.Kr) og vi kom forbiPollevannet, hvor vikingskipene i sin tid seilte helt inn. 

Vinterbro var før et myrsøkk, og har navn etterplankerog bord man la på for å få sledene frem.