Vandring i Nordstrand-skråningen

Dato: 07.06.2017
Sted: Nordstrandskråningen.
Kjentmann: Reidar Brevik

På denne turen fikk vi del i Reidar Breviks store kunnskaper om Nordstrand. Han førte oss fra Ekebergveien langs Kastellveien ned til Nordstrandveien, videre gjennom Nordstrand Terrasse og langs den gamle stien Langs Linjen frem til Vølund. Underveis fikk vi høre om villaer og lokale personligheter, og også om mer berømte personer som har holdt til her i Nordstrandskråningen. Vi fikk også vite at hele dette området har vært et ake-paradis, villaveiene stuper bratt nedover. Flere av med-vandrerne husket godt egne eller foreldres opplevelser fra aking. I dag, med vår bilpark, sier det seg selv at det er livsfarlig å ake her.

Flere av husbyggerne på slutten av 1800- og begynnelsen av 1900-tallet var tyskere og dansker. Det var vanlig å bo til leie først, og deretter kjøpe tomt og bygge selv. Det lå også pensjonater her i skråningen, og husmorskoler. Det mest kjente pensjonatet er nok det i Vingolfveien, som fra 1930-årene ble drevet av foreldrene til Erik Bye (NRK-mann og visedikter). Tidligere hadde bygningen vært husmorskole, og i en periode også fungert som et slags forsamlingslokale.


Foto: Villa Sommerfryd

Det er mange stilarter på Nordstrand: dragestil, sveitserstil, byggmesterstil. Mange bygninger er oppført av byggmester Hansen. De fleste husene er store og inneholder to eller flere leiligheter. Tømmerhusene har utkraging i stabburstil, dvs at annen etasje, eller deler av etasjen, stikker lenger frem enn første. Vis-á- vis Nordstrand stasjon ligger villa Sommerfryd med nordvendte verandaer i alle tre etasjer, det er ikke så vanlig på Nordstrand; de fleste har verandaer mot sjøsiden. I dette huset bodde Edvard Munchs tante en periode, og Munch var en hyppig gjest her. Det er forresten samme gården hvor Odd Bye-Nielsen senere hadde sin turnundervisning.

Nordstrand stasjon ble opprettet som holdeplass i 1880, og den gule bygningen er fra 1899. Videre bortover Nordstrand Terrasse ligger Litografia trykkeri, etablert i 1922 av danske Peder Kildeborg, som sies å ha vært en kunstner i sitt fag. Både Edvard Munch, Erik Werenskiold og Fridtjof Nansen (tegninger) benyttet seg av hans faglige dyktighet.

I Nordstrand Terrasse lå også en finere husmorskole for overklassens frøkner. Det verserte mange rykter om skolens leder, Ranka Hansen, bl.a at hun «sov mellom sorte laken». Alle husene som lå her hadde inngang fra Mosseveien, Nordstrand Terrasse eksisterte ennå ikke.

Mosseveien 203 var pensjonat, og i samme periode som Byes, men mindre og enklere. Eieren, Juliane Hovde, testamenterte alt hun etterlot seg til bygging av aldershjem på Nordstrand.

I 1938 ble huset kjøpt av den jødiske familien Schermann, nesten alle utryddet under krigen. Sønnen ble angitt etter en dramatisk flukt. Dr Andresen var en av dem som stod på for å hjelpe familien.

Høyt oppe i skråningen på Vølund ligger et stort hvitt hus med flere leiligheter. Her bodde dikteren Anders Hovden de siste årene av sitt liv. Hans datter ble gift med dr. Bakkevig. Lenger nede i bakken ligger dyrebeskyttelsens hus for hjemløse katter. Helt nede ved Mosseveien, daværende Ljabro-chausséen, lå smedens hus, som fikk navnet Vølund etter smeden i norrøn mytologi. Bakken ned til Mosseveien, og området rundt smedens bolig ble kalt Gulliken etter smeden Gullik Iversen.

Noen av deltagerne forvillet seg inn i hagene i skråningen og ble borte for gruppen. Men de gjenværende kunne godt ha tenkt seg å gå litt til for å få vite mer om sitt nærmiljø, som kan virke både fjernt og spennende når man går inn i historien.


Foto: Huset til Anders Hovden