Historielagets nettsider er besøkt hver eneste dag og her kan man finne opplysninger om lagets aktiviteter og lokalhistoriske artikler. Søndre Aker Historielag er stiftet i 1980 og dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka.

 Flyfoto av Ekebergrestauranten

Flyfoto av Ekebergrestauranten

Fra denne hjemmesiden kan du komme til historielagets bildearkiv. Det er ennå plass til gode fotografier fra vårt distrikt; vi vil gjerne få legge inn flere bilder i Bildebasen.

Her er det også mulig å melde seg inn i historielaget og bestille årbøkene vi har utgitt. Se under Bli medlem og Bøker.

Vi arrangerer åpne møter om interessante emner, og vi har hatt mange «rusleturer» i Søndre Aker. Du finner bilder og referater fra noen av dem under Møtearkiv. Vi vil gjerne ha forslag til møtetemaer og turer der vi besøker interessante kulturminner og verdifull natur.

Dette området har gjennomgått store forandringer; utviklingen har preget boligområder, veier og baner, næringsliv og butikker, idrettsanlegg og skoler. Gammel bondebygd er blitt til drabantbyer, hit til vårt område flytter det folk fra mange land.

Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt. 

Ved å engasjere deg i historielaget får du satt forandringene i ditt eget liv i perspektiv!

Leder: Anne Marie Hval Grøgaard
Nestleder: Ivar Sekne
Styremedlemmer: Ellen Nygaard, Per-Inge Slettvold, Sissel Marit Bue
Varamedlemmer: Lars Alldén, Anne Margrethe Skari, Per Ove Dahl

 Anne Marie Hval Grøgaard, leder

Anne Marie Hval Grøgaard, leder