Nyutgivelse: MILORG i Søndre Aker og Østmarka

70 år siden frigjøringen, 75 år siden okkupasjonen

8. mai 1945 gikk en norsk tropp inn på Slottet og overtok kontrollen fra tyskerne. Karene var bevæpnet, uniformene var så som så, de kom fra kontorpulter, arbeidsplasser og skogene i øst. 

De var motstandsmenn fra MILORG. Område 13130 i Søndre Aker. 

Områdesjefen Terje R. Diesen hadde gitt dem oppdraget. MILORG hadde under krigen ordnet Timianruten så flyktninger til fots eller på ski kom seg i sikkerhet i Sverige. Den gikk fra Skullerud gjennom Østmarka, over Øyeren og gjennom skogene inn til svenskegrensen. 

Dette er førstehåndsberetningen fra områdesjef Diesen om MILORG i Søndre Aker og Østmarka, på Slottet og i frigjøringsdagene for sytti år siden. Et unikt dokument som Søndre Aker Historielag nå har utgitt på nytt. Boka kan bestilles på epost til styret@sondreaker.no.