Norges første drabantby har fått sin egen historieforening

Fra møtet på Lambertseter gård om Lambertseter skole. Elev Thor Nilsson i en pause-samtale med gammel-rektor Hans Nøstvik Eriksen (sittende) (Foto: Ivar Sekne)

Fra møtet på Lambertseter gård om Lambertseter skole. Elev Thor Nilsson i en pause-samtale med gammel-rektor Hans Nøstvik Eriksen (sittende) (Foto: Ivar Sekne)

På et godt besøkt møte på Lambertseter gård 15. september ble Lambertseter historieforening stiftet, som en avdeling i Søndre Aker historielag. 

Over 60 mennesker var med på å stifte foreningen og høre Ivar Sekne fortelle om hvorfor og hvordan Lambertseter ble Norges første drabantby. Mange kommenterte kåseriet med egne opplevelser. Ofte skylte latterbølgene over forsamlingen. Styre ble valgt. Lars Thue er styreleder, og han fikk med seg Jan Erik Høgåsen, Kari Cossais, Ragnar Pinslund og Ivar Sekne, SAH-styrets kontakt.

Det var bred oppslutning om navnet blant de fremmøtte, som på møtene våre i gruppa har vært invitert via Facebook og nå er på styrets mailadresseliste. Det har allerede vært to møter i SAH-gruppens regi, et fortellermøte med Thor Nilsson i hovedrollen og et møte om Lambertseter skole, der gammelrektor Hans Nøstvik Eriksen stilte opp sammen med de gamle lærerne Agnes Husbyn og Øyvind Eidsvåg. Begge møtene samlet fullt hus. Mange hverdagshistorier ble virvlet opp.

Møtet om bandene på Lambertseter på 60-tallet er utsatt
I teksten om den nystartede Lambertseter historieforening skrev vi at det blir et møte om 60-tallsbandene på Lambertseter lørdag 29.10 kl. 18.00 på Lambertseter fritidsklubb. Dette møtet er utsatt til en torsdag i april, og flyttes til Lambertseter gård. Vi kommer tilbake til dato for dette møtet."