Agnes Thorsen og Ragna Nielsen – to pionerer

I 2013 feiret Norge at det var hundre år siden landets kvinner fikk stemmerett, og på møtet 16. september i Nordstrandhuset valgte historielaget å løfte fram to kvinnelige pionerer med tilknytning til vårt distrikt. Rektor Jan Ljøner, som i dette året ble den siste rektor på Nordstrand videregående skole før de flyttet til Kongshavn vg. skole, kunne fortelle om sin forgjenger på Nordstrand. Agnes Thorsen (1862-1953) startet bare 27 år gammel Nordstrand private middelskole i 1889. Skolen holdt til i den store trebygningen i Nordstrandveien der Rudolf Steiner-skolen nå har sine lokaler. Med rike kunstneriske anlegg og gode språkkunnskaper ble Agnes Thorsen en forgrunnsskikkelse i arbeidet for bedre utdanningsmuligheter for jenter og gutter. I bydelen er hun er blitt hedret ved at Agnes Thorsens plass har fått navn etter henne.

Også en annen viktig skolepionér hadde tilknytning til vårt distrikt. Ragna Nielsen (1845-1924) tilbrakte noen barneår på Malmøya og var levende opptatt av den særegne vegetasjonen på Bunnefjordsøya. I skolehistorien er hun blitt stående som skaperen av den første større fellesskolen i Kristiania. Før hennes tid var gutter og jenter blitt undervist i adskilte klasser og skoler og med ulike skolepensum. Ragna Nielsen var med og stiftet Norsk Kvinnesaksforening og ble dens første kvinnelige leder. Hun var datter av Vilhelmine Ullmann og datterdatter av Conradine Dunker. Kveldens andre foredragsholder, Astrid Lorenz , fortalte om Ragna Nielsens familiebakgrunn og omfattende samfunnsvirke, temaer hun også har beskrevet i bøkene Forstandens lys og hjertets varme (1996) og den nye boken om Ragna Nielsen, Fra de frimodiges leir (2014).

Skrevet av Lars Alldèn