Markering på Stubljan og Ljansgodset

Søndre Aker Historielag arrangerte søndag 26. mai i samarbeid med Oppegård Historielag en markering til minne om brannen på Stubljan for 100 år siden. Markeringen fant sted ved ruinene av hovedbygningen. Det var strålende sommervær og godt oppmøte. De mange besøkende måtte konkurrere om parkeringsplass med besøkende til badestranden på Hvervenbukta.

Tidligere mangeårig leder av historielaget i Søndre Aker og initiativtaker for denne markeringen, Tor Wisløff, innledet. Deretter ble det avfyrt salutt med en av godsets 300 år gamle saluttkanoner. Det var Artilleristenes Offisersforening som stod for avfyringen av denne og to andre gamle kanoner. I alt smalt det skikkelig hele 6 ganger.

Lars Alldén, nåværende leder i Søndre Aker Historielag, fortalte om brannen på Stubljan og om slukkingen som kom sent i gang fordi det tok tid å få ut en dampsprøyte fra Kristiania. Da omsider slukkeutstyret virket, stod den praktfulle hovedbygningen fra 1765 på 800 kvm ikke til å redde. Det var sprengkaldt denne januarnatten, og bare deler av det gamle og kostbare innboet ble reddet. Bygningen ble dessverre ikke bygget opp igjen.

Landskapsarkitekt Mette Eggen fortalte til slutt om barokkhagen på Stubljan.  
Søndre Aker Historielag, Oppegård Historielag, Gjersjøelva natur- og kulturpark, Bymiljøetaten i Oslo kommune, Byantikvaren i Oslo og representanter fra UBM på Ås ønsker nå alle å gjenskape dette hageanlegget. Dermed vil de som ferdes i området kunne få et innblikk i den interessante historien bak Ljansgodset. Blant annet ble en av landets første oppgangssager satt i drift i Gjersjøelven i 1530. Denne la grunnlaget for godsets eventyrlige industrielle utvikling gjennom 400 år. Foruten flere sagverk og høvleri bestod godset opp gjennom årene av kruttmøller, salpeterverk, kornmøller og kraftverk, og endte i 1990 som tømmerterminal.  Oppegård Historielag har gjenskapt en oppgangssag i elven, og har nå åpnet et museum i Langbygningen. Flere av de gjenstandene som ble reddet ved brannen er nå utstilt der sammen med minner om industrimiljøet på Ljansbruket.