Rusletur på Lambertseter med Ivar Sekne

Alle foto: Øyvind Nordli

Alle foto: Øyvind Nordli

Mer enn 70 mennesker møtte opp på Lambertseter gård i deilig sommervær 18. juni for å høre Sekne fortelle om Lambertseter. Ivar Sekne, som selv har vokst opp på Lambertseter, har medvirket i flere bøker om Lambertseter og ledet også i fjor rusletur på Lambertseter.

Rusleturen tok ca 1 ½ time, og gikk gjennom store deler av området. Gruppen stoppet opp og fikk høre om skolen, krigskastingsstasjonen, den første boligblokken i Østerliveien og det tidligere veisystemet. Sekne fortalte også om militærleiren med boligbrakker fra 2. verdenskrig som ble stående til langt opp i 50-tallet. Turen endte på Lambertseter gård, hvor det ble servert kaffe og nydelig kringle. Ivar Sekne viste bilder fra Lambertseter slik området var før, og fortalte om familiene som eide og drev gården inntil den ble overtatt av Oslo kommune, deretter Ekebergbanen A/S, allerede før 2. verdenskrig.  Han redegjorde for planleggingen av Norges første drabantby, og om arkitekt Frode Rinnan som var den som hadde størst innflytelse på utforming og planlegging av hele området.

Deltakerne fikk en interessant og levende innføring i Lambertseters gamle og nyere historie, om oppveksten i området på 50-tallet og om utviklingen av kjøpesenteret og trikken, senere T-banen.