Kongshavn Videregående Skole / Sjømannskolen

Foto: Øyvind Nordli

Foto: Øyvind Nordli

Historielagets møte 10. februar 2014 ble holdt på Kongshavn Videregående Skole etter invitasjon fra skolens rektor, Jan Ljøner.  Det var ca. 60 som fant veien dit. Siden vi faktisk befant oss i Gamlebyen bydel, var også Gamlebyen Historielag invitert.


I møtets første del presenterte Jan Ljøner skolen slik den fremstår i dag. Nordstrand Videregående Skole ble avviklet ved skoleårets slutt sommeren 2013. Forut for dette var det en prosess for å finne andre lokaler for skolen, og etter hvert ble det klart at den gamle sjømannsskolen kunne egne seg.

Foto: Øyvind Nordli

Foto: Øyvind Nordli

Skolens navn ble Kongshavn Videregående Skole, og ved skoleårets begynnelse i 2013 ble den tatt i bruk. For driften av en moderne skole var en del bygningsmessige tilpasninger nødvendige. Dette kunne lett kommet i konflikt med  vernemessige restriksjoner knyttet til bygningen.  Men slik skolen fremstår i dag er den en vellykket kombinasjon av verneinteressene og undervisningsbehovene. Dette gjelder også inngangshallen med  Per Kroghs fresker fra 1921-24 med motiv fra «Dyrekretsen», bygningens  borglignende eksteriør og Gunnar Utsonds skulptur «Helhesten» som ble plassert utenfor Sjømannsskolen i 1920-årene.


Denne delen av programmet ble avsluttet med en omvisning i bygningen ved rektor og en av skolens elever, Hilde Norang.

Historielagets formann Lars Alldén overrekker en komplett samling årbøker til skolens bibliotek, her representert ved elev Hilde Norang. Foto: Øyvind Nordli

Historielagets formann Lars Alldén overrekker en komplett samling årbøker til skolens bibliotek, her representert ved elev Hilde Norang. Foto: Øyvind Nordli

Leder av Venneforening for Norsk Maritimt Museum, Bjørn Pedersen ga oss deretter en grundig innføring i historien. Bygningen på Ekeberg sto ferdig i 1917 med navnet  Kristiania Sjømandskole. Arkitekter var Andreas Bjercke og Georg Eliassen. Disse har også tegnet andre kjente bygninger med tilknytning til maritimt miljø som Den Norske Amerikalinje på Jernbanetorget.

Sjømannsskolen skulle ha en fri og luftig beliggenhet med tanke på undervisning bl.a. i navigering.  Den er jo et landemerke i Oslo.


Noen kjente elever fra Kristiania Sjømandsskole er Roald Amundsen, Henry A.Larsen og Anth. B. Nilsen. Sistnevnte er også kjent som forfatter under psevdonymet Elias Kræmer.


Skrevet av Anne Marie Hval Grøgaard