Her kan du lese og laste ned bl.a. våre årsberetninger og noen artikler fra disse.

Siden er under arbeid og vil fortløpende bli bygget ut.

Årsberetning 2004: Søndre Aker Historielag 25 år. Tilbakeblikk 1980-2005
Kari og Arne Sunde forteller historien om SAH fra starten i 1980 fram til 2005.

Årsberetning 2004: Litt om frimerkeklubbene på Nordstrand under krigen
Jens Ingulstad forteller om starten til Nordstrand Frimerkeklubb.

Årsberetning 2002-2003: Det gule chor og noe om dets opptredener på Nordstrand
Arne Sundes artikkel om borgerbevæpning.

Årsberetning 2002-2003: Hvem husker Ekebergbussen?
Erik Åhlander skriver om historien til C-4051, C-4052, C-4053 og C-4054.

Årsberetning 2002-2003: Halfdan Davidsen og Villa Sole
Mai Nagell Reistad forteller historien bak Villa Sole på Nordstrand.

Årsberetning 2002-2003: Ekebergbanens etablering, utvidelser og senere forlengelse
Arne Sunde om hvordan Ekebergbanen ble etablert.

Årsberetning 2000-2001: Bygdeborger
Arne Sundes artikkel omhandler bygdeborger i Norge og borgene på Midtåsen og Rosenholm spesielt.

Bok: Nordstrand skole 50 år (1913-1963)
Hans-Jørgen Dokka og Steinar Kjærheims bok fra 1963 i sin helhet.