Bli medlem!

Interessert i lokalhistorie og bor eller har bakgrunn fra sør i Oslo? Vi arrangerer medlemsmøter, foredrag og guidede turer i nærmiljøet.

Årskontingenten er for tiden:

Enkeltmedlem kr. 250,- pr. år
Familie kr. 300,- pr år
Forening/Institusjon kr. 500,- pr år
Livsvarig medlemskap kr. 3.000,-

Styremedlemmene tar gjerne imot nytegning av medlemmer. Hva med et «gavemedlemskap» til en potensiell interessent, gjerne sammen med en årbok eller flere?

Send en mail til styret@sondreaker.no med navn, adresse og postnummer/poststed og vi vil sende deg en giro. 
Du kan også betale direkte inn til vår konto, merk innbetalingen med «nytt medlem»: Bankgiro: 7066 20 05515

Merk: Medlemskapet gjelder til det blir oppsagt.

Styret

Styreleder Anne Marie Hval Grøgaard
Nestleder Ivar Sekne
Styremedlem Ellen Nygaard
Styremedlem Per-Inge Slettvold
Styremedlem Sissel Marit Bue
Varamedlem Lars Alldén
Varamedlem Anne Margrethe Skari
Varamedlem Tove Gjersrud