Har du liggende gamle bilder som kan ha interesse for andre, ta dem med til oss og få dem scannet. Finner du gamle bilder under opprydning i gamle hus, gamle familiealbum osv. er det viktig å ta vare på disse.

Hver dag forsvinner det en mengde dokumentasjon fra gamle dager fordi bilder og album blir kastet. Dette gjelder ikke bare eldgamle sort/hvite bilder fra "gamle dager". Også bilder fra 50, 60, 70 og 80-tallet og senere kan være av stor interesse for fremtiden. Både bilder fra hverdagslivet, fra skole, idrett, foreningsliv og ikke minst bilder som viser inventar og hvordan folk bodde og levde er av stor interesse.

Gjennom et samarbeid mellom Deichmanske bibliotek og Søndre Aker Historielag kan bildene scannes og lagres i en bildebase. Flere historielag er med i dette samarbeidet.

Ta kontakt med oss på styret@sondreaker.no så hjelper vi hverandre med å ta vare på historien før det er for sent!

Søndre Aker Historielags bildebase

Oslobilder.no

 Lambertseterdagene ble innstiftet i 1957. Arrangementet i 1960 foregikk i skolegården med bortimot 6000 tilskuere. 13-årige Wenche Myhre med sin far Kjell og sin bror Reidar var blant de opptredende. Vi ser dem på scenen foran den høyre Cola-korken i midten. Arrangementet endte i fullt kaos og ble stoppet da en Donald Duck-figur opptrådte etterpå.

Lambertseterdagene ble innstiftet i 1957. Arrangementet i 1960 foregikk i skolegården med bortimot 6000 tilskuere. 13-årige Wenche Myhre med sin far Kjell og sin bror Reidar var blant de opptredende. Vi ser dem på scenen foran den høyre Cola-korken i midten. Arrangementet endte i fullt kaos og ble stoppet da en Donald Duck-figur opptrådte etterpå.