Årsmøte 2020

Dette er protokollen fra "annerledes" årsmøte i 2020 som først ble avholdt 26. oktober 2020.

ÅRSMØTE 26.10.2020 SØNDRE AKER HISTORIELAG.

Til stede: 40 personer, av dem 37 medlemmer Møtet ble satt kl 18.30 og åpnet av styrets leder Anne Marie Hval Grøgaard, som også informerte om smitteverntiltakene: Bli sittende på plassen, serveringen kommer rundt, køordning ved boksalg. Årsmøtet avholdes 7 måneder etter normalt tidspunkt grunnet møteforbud pga fare for spredning av Coronaviruset. 

Sak 1 Godkjenning av innkallingen:
Vedtak: 
Innkallingens lovlighet ble enstemmig godkjent. 

Sak 2 Valg av møteleder, referent og protokollvitner: 
Vedtak: 
Møteleder valgt: Anne Marie Hval Grøgaard.  Referent valgt: Ellen Nygaard. Protokollvitner valgt: Grethe Giæver og Jens Treider.

Sak 3 Årsberetning for 2019:
Møteleder viste til den utleverte årsberetningen 2019, samt ark med styrets arbeidsplan for 2020, som hvert medlem fikk utdelt. 
Vedtak: ?

Sak 4 Regnskap for 2019: 
Da årsmøtet nå avholdes i slutten av året -oktober-gikk møteleder ikke nærmere inn på regnskapet, men viste til årsberetningen.
Vedtak: Regnskapet godkjent. 

Sak 5 Revisors beretning:
Revisor Bjørn Heibergs revisjonsberetning.  Ingen kommentarer.
Vedtak: Beretningen ble godkjent.

Sak 6 Budsjett for 2020: 
Det har vært en del utgifter dette året, bl.a. til årbok og jubileumsfest. Økonomien er likevel fortsatt god. Styret vil gå nærmere inn på økonomien på årsmøtet 2021. 
Vedtak: ?

Sak 7 Arbeidsoppgaver framover for historielaget: 
Møteprogrammet for våren 2020 måtte avlyses.
Høstprogrammet er så langt gjennomført.
Utgivelse av SAHs bok «Natur under angrep» Trykt i 500 eks. Selger bra.
40-årsjubileet for SAH og markeringen av det. Jubileet ble hyggelig feiret på Ekeberg restauranten med ca 60 deltagere.
Regnskapet gjennomgås nærmere i 2021.
Medlemsrekruttering SAH dekker et stort område, men det fungerer ganske greit. Styret ser ingen grunn til å begrense stedene for rekruttering. Vi prøver å fordele emnene på de ulike områdene. Et mål er å arbeide mer med de sørlige deler av vårt område.
Bildebasen. Lasse Bergholmen arbeider med basen og ser hva vi kan få ut av den.
Bidra til økt interesse for historien blant barn og unge. SAH har hatt kontakt og samarbeid med Nordseter skole. 
Ferdigstille arkiveringsarbeidet på Nordseter gård. Styret har arbeidet en del med dette lageret, men det er svært dårlige arbeidsforhold der, særlig sett i lys av Corona-smittefaren.
Bildene til Ole- Bjørn Magnussen. Vi har flere bilder og vil lage en ny salgsutstilling.
Bokprosjektet for kommende år. Det blir ikke noe stort bokprosjekt kommende år. Foreløpig åpent om 2022. 
Historisk kart over Nordstrand Bydel. Her har vi prøvd å få til et samarbeid med bydelen. På grunn av Corona-pandemien og arbeidet med smittesporing er ikke dette kommet i gang. 
Vedtak: ?

Sak 8 Valg:
Da valgkomitéen har nedlagt seg selv, har styret måttet stå for valget.
Vedtak:
Valg av styremedlemmer og varamedlemmer på valg 2020: Styremedlemmer 2020 til 2022 Forslag: Sissel Marit Bue. Gjenvalgt. Forslag: Ellen Nygaard. Gjenvalgt.
Varamedlemmer 2020 til 2021 Forslag: Anne Margrethe Skari. Gjenvalgt. Forslag: Reidar Rasch. Gjenvalgt. Valg av revisor for regnskapet 2020 Forslag: Bjørn Heiberg. Gjenvalgt. Valgkomité for årsmøtet 2021 Forslag: Odd Fjeldstad. Valgt. Forslag: Kari Røren. Valgt. Forslag: John Tore Norenberg (Suppleant) Valgt. 
Samtlige valgt ved akklamasjon. 

Styret i Søndre Aker Historielag består 2020 - 2021 av:
Anne Marie Hval Grøgaard, leder, på valg 2021.  Ivar Sekne, nestleder, på valg 2021.  Per-Inge Slettvold, kasserer, på valg 2021.  Ellen Nygaard, sekretær, på valg 2022.  Sissel Marit Bue, hjemmesiden, på valg 2022.  Anne-Margrethe Skari, varamedlem, på valg 2021.  Reidar Rasch, varamedlem, på valg 2021.

 

Nestleder Ivar Sekne takket lederen Anne Marie for storartet innsats dette året, hvor Corona-virus og Corona-frykt har gjort det ekstra vanskelig å lede organisasjonen. 
Årsmøtet avsluttet kl 19.10 30.10.20.

Etter årsmøtet foredrag av Bjørn Geirr Harsson om Ekeberg - basis i vitenskapens tjeneste (jordens form og størrelse) Mange engasjerte spørsmål etter foredraget! 

Thale Hielm Diesen fortalte om Dagbok fra annen verdenskrig, skrevet av hennes tante Gerd Diesen, bosatt på Nordstrand under krigen. 

 

Protokollvitne Grethe Giæver.
(sign).

Protokollvitne Jens Treider.
(sign).