Årsmøte 18. mars 2019

Årsmøtet har følgende foreløpig saksliste:
1. Godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder, referent og protokollvitner.
3. Årsbretning 2018.
4. Regnskap 2018.
5. Revisors beretning.
6. Budsjett 2019.
7. Arbeidsoppgaver for historielaget framover.
8. Innkomne saker.
9. Valg.   Valg av leder. Valg av to styremedlemmer. Valg av to varamedlemmer til styret. Valg av revisor. Valg av valgkomité.

Saker må være styret ihende innen 25. februar 2019. Endelig saksliste bekjentgjøres senest 4. mars 2019.