Årsmøte

Mandag 19. mars 2018 kl. 18.30 i Nordstrandhuset.

edd.jpg

Etter årsmøtet: Fotograf Nerlien – et tidsbilde. Gründeren og grossereren Johannes Nerlien var en størrelse på Nedre Bekkelaget. Sammen med kone
og to døtre bodde han i det såkalte ”Tårnhuset” i over 30 år. Hans store varp var å skaffe seg eneretten til å importere Kodak-film fra George Eastmans selskap i USA. Hvordan klarte han det? Dette og mere til skal Ivar Sekne prøve å svare på.

Mystikk over overtro i Østmarka

Mandag 23.april kl. 18.30 i Bøler kirke (menighetssalen)

Fellesmøte med Østensjø Historielag og Hellerud Historielag  Om mystikk og overtro i Østmarka
Even Saugstad har i en årrekke vært bestyrer på Sandbakken. Han har trålet Østmarka på kryss og tvers. Han har sett og hørt om mye mystisk i de trange dalene og revnene i denne delen av Oslomarka som fandens lykteskinn ved Nøklevann og gjenferdsgravfølget ved Vangenveien.

Rusletur på Ormøya

Mandag 4. juni kl. 18.00 Rusletur på Ormøya

Fremmøte på bussholdeplassen på Ormøysiden av sundet.
Øya er forbundet med fastlandet siden 1870-årene. Den ble utparsellert til landsteder og så utbygd til helårsbosetting etter 2. verdenskrig. Den har en sjelden og meget varmeskjær flora og deler av strandsonen og skogen er fredet som naturreservat. Ormøy kirke er en nygotisk langkirke som i år er
125 år.

Dette og mye mer får vi høre av Kari og Hans Klausen som guider oss rundt på øya. Reidar Brevik skriver bok om kirken og tar oss med inn i den.

Rusletur på Skullerud

Lørdag 25. august kl. 11.00 Rusletur på Skullerud

Fremmøte på Skullerud T-banestasjon
Dette er en gård med historie tilbake til 1300-tallet. Som en av de få gårdene i distriktet ble den ikke avfolket under Svartedøden. Den var kirkegods inntil Reformasjonen. Ble solgt av Kongen til familien Cudrio i 1688. De siste 100 årene har familien Opdahl vært eiere. Dette og mye mer får vi høre av
Ivar Sekne.

Ole-Bjørn - ikke som alle andre

Mandag 24. september kl. 18.30 i Nordstrandhuset
Ole-Bjørn ikke som alle andre. Lars Øyno forteller om en kunstnersjel og original som var kjent var
kjent på Nordstrand og Ljan. Utstilling av hans etterlatte bilder.

Medlemsmøter:
22. oktober og 26. november

«På sporet av den nye tid»
Ekebergbanen i 100 år
Kan du huske din første tur med Ekebergbanen? 11. juni 1917 rullet
Ekebergbanens «vikingskip» ut fra vognstallen på Holtet og hadde sin første
ordinære tur, etter en prøveperiode på en måned. I oktober lanserer SAH sin
2017-årbok «På sporet av den nye tid», om Ekebergbanens historie. Den er
vevd inn i byhistorien, og den er spennende!
Boka utgis av Dreyers forlag og er rikt illustrert. Vil du bli kjent med
Ekebergbanens opp- og nedturer og menneskene som sto bak, er boka et must.
AS Ekebergbanen var først et rent privat selskap. I 1949 overtok kommunen
eierskapet, og på 1960-tallet kjempet banen en kamp på liv og død.
Forlengelsen til Skøyen og Jar ble en del av redningen, og etter hvert kjørte
banen til Rikshospitalet og Majorstuen. Boka selges på medlemsmøter og kan
bestilles gjennom styret, via hjemmesiden og Facebook-siden, pluss kjøpes i
alle bokhandler i Oslo.