Historielaget på Lambertseter senter

Lørdag 9. desember 2017 kl. 11 – 15 i Lambertseter senter.

Historielaget har et stort utvalg årbøker med emner knyttet til vårt område. Disse kan kjøpes eller bestilles i vår stand i Lambertseter Senter.

Musikklivet på Nordstrand

Mandag 22. januar 2018 kl. 18.30 i Nordstrandhuset

Musikklivet på Nordstrand har alltid vært aktivt. Professor Arvid Vollsnes, tilknyttet Institutt for musikkvitenskap ved UiO forteller med bilder og musikk om
Ingens-Jensen, Groven, Egge, Sandvold -- -- og kjente musikere på Nordstrand på 1950-tallet.

Fra Ekeberg til Norway cup

Mandag 19. februar 2018 kl.18.30 i Nordstrandhuset

Ekebergs utrolig lange og varierte historie hører vi om i Leif Gjerlands kåseri Fra Ekeberg til Norway cup. Han vil også fortelle om det arbeidet som gjøres for å videreutvikle Middelalder Oslo.

Årsmøte

Mandag 19. mars 2018 kl. 18.30 i Nordstrandhuset.

Medlemsmøte

Mandag 23. april 2018