Fra Kastellbrua til Vølund – hus og folk på nedre Nordstrand

Onsdag 7. juni kl. 18.00, Shell-stasjonen på Kastellet

Smålensbanen senere Østfoldbanen ble åpnet i 1879. Med stasjonen Bekkelaget og Ljan og senere Nordstrand betydde det at byfolk kunne slå seg ned i disse områdene. Grunneierne var villige til å selge tomter, og det skjedde en stor utparsellering fra mange store eiendommer. For å utnytte tomtene, ble veier anlagt og landhandlerier etablert  ved stasjonene.

Alt dette og den videre utviklingen av Nordstrandskråningen får vi høre av Reidar Brevik på Historielagets rusletur onsdag 7. juni 2017. Han har kalt turen «Fra Kastellbrua til Vølund – hus og folk på nedre Nordstrand»

Vi møtes kl. 18.00 ved Shell-stasjonen på Kastellet.

Rusletur på Nedre Bekkelaget og Ormøya

Lørdag 19. august, kl. 18.00 i krysset Solveien - Bekkelagsveien

Nedre Bekkelaget har en lang historie. Ragnvald Hansen vil guide oss rundt.

Han er selv født og oppvokst der og bor fortsatt på Bekkelaget. Han hadde sin barndom i det eldste huset og eier nå det nesteldste huset i området. Vi får høre om Bekkelagsraset i 1953, den første skolen, jernbanens utvikling, fiskerne og båten Ceres. Deretter tar vi en tur over til Ormøya.

Vi møtes kl. 18.00 i krysset Solveien - Bekkelagsveien

Presentasjon av boka om Ekebergbanen

Mandag 25. september kl. 18.30 i Nordstrandhuset

En gang tidlig på 1890-tallet, da den øverste delen av skoglia opp fra Nordstrand og Bekkelaget fortsatt var tynt befolket, men likevel i vekst, kan tanken om Ekebergbanen ha blitt lansert første gang. Her bodde mange velstående og velutdannete mennesker fra Kristiania. Byen begynte å bli for trang for ambisiøse og naturelskende mennesker, lutret av byens pengestrømmer og kultur. Dette ville de ta med seg. De drømte om en glidende overgang mellom by og land, en avstand de ønsket å gjøre så liten som mulig. Med en elektrisk skinnegående bane, selve sporet til den nye tid, kunne det bli virkelighet for mange. Det ble en lang prosess før Ekebergbanen ble åpnet 1. juni i 1917.

Nå feirer vi banens 100-årsjubileum og Søndre Aker Historielag lager en bok om Ekebergbanen. Forfatter av boka er Ivar Sekne. Historielagets nestleder.

Vi skal ha mange bilder i boka, og vi tar i mot bilder som viser noe av miljøet omkring Ekebergbanen, gjerne mennesker. Kontakt Ivar Sekne på mail sekne@online.no eller på telefon 907 47 315.