Årsmøte

Åpning av Nordstrandhjemmet i Ljabrubakken.Hjemmet ble åpnet i 1958 drevet av Nordstrand menighet frem til det ble nedlagt og avløst av Midtåsenhjemmet i 2005. Bildet er fra åpningen.

Åpning av Nordstrandhjemmet i Ljabrubakken.Hjemmet ble åpnet i 1958 drevet av Nordstrand menighet frem til det ble nedlagt og avløst av Midtåsenhjemmet i 2005. Bildet er fra åpningen.

Mandag 20. mars kl. 18.30 i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30

Etter årsmøtet forteller Tor Wisløff om Nordstrandhjemmet.

Det var søndag 2. februar 1958 at flaggene gikk til topps i Ljabrubakken 7. 40 år hadde gått siden det første ønsket om et gamlehjem i strøket ble fremmet.

Nå sto Nordstrand Alderdomshjem der med 50 senger, derav 35 pleieplasser. Vi får høre om den langvarige kampen for å få et aldershjem/sykehjem på Nordstrand, om driften av institusjonen etter innvielsen, om behovet for utvidelse som med tiden oppsto og hvordan bygningen brukes i dag.

Minner fra barndommen – hvordan lekte du?

Mandag 24. april kl. 18.30 i Nordstrandhuset

Under ledelse av etnolog og kulturhistoriker Audun Kjus fra Norsk Folkemuseum har vi et møte, en minnekafé hvor vi setter oss i grupper og beskriver hvordan vi lekte som barn – kaste på stikka, hoppe tau, sangleker og mye annet. Dette kan bli en del av en bred innsamling av kunnskap om menneskers liv før og nå.

Den fredrikhaldske kongevei

Lørdag 13. mai

I flere hundre år var veien gjennom Follo og Østfold bindeledd mellom Kongens by København og provinshovedstaden Christiania. Veien var bestemmende for utviklingen av Søndre Aker. På denne bussturen kjører vi utvalgte strekninger av veien til Ås, der «grunnlovsfaren» Christian Magnus Falsen var sorenskriver.

Vi besøker den tidligere landbrukshøyskolen på Ås, i dag Norges bio- og miljøvitenskapelige universitet. Her får vi omvisning av leder for Vitenparkens venner, Per Harald Grue. På Follo museum får vi et innblikk i Follo-bygdenes rike historie.

Denne turen annonserte vi også i 2016, men måtte avlyse den. Nå gjennomføres den lørdag 13. mai kl. 10 – 17. Detaljert program med pris kommer.

Følg med på historielagets hjemmeside www.sondreaker.no eller på facebook.

Send gjerne en foreløpig forhåndspåmelding til styret@sondreaker.no, en sms eller ring 917 28 155

Fra Kastellbrua til Vølund – hus og folk på nedre Nordstrand

Onsdag 7. juni kl. 18.00, Shell-stasjonen på Kastellet

Rusletur med Reidar Brevik. Vi møtes ved Shell-stasjonen på Kastellet

Rusletur på Nedre Bekkelaget og Ormøya

Lørdag 19. august, kl. 18.00 i krysset Solveien - Bekkelagsveien

Nedre Bekkelaget har en lang historie. Ragnvald Hansen vil guide oss rundt.

Han er selv født og oppvokst der og bor fortsatt på Bekkelaget. Han hadde sin barndom i det eldste huset og eier nå det nesteldste huset i området. Vi får høre om Bekkelagsraset i 1953, den første skolen, jernbanens utvikling, fiskerne og båten Ceres. Deretter tar vi en tur over til Ormøya.

Vi møtes kl. 18.00 i krysset Solveien - Bekkelagsveien

Presentasjon av boka om Ekebergbanen

Mandag 25. september kl. 18.30 i Nordstrandhuset

En gang tidlig på 1890-tallet, da den øverste delen av skoglia opp fra Nordstrand og Bekkelaget fortsatt var tynt befolket, men likevel i vekst, kan tanken om Ekebergbanen ha blitt lansert første gang. Her bodde mange velstående og velutdannete mennesker fra Kristiania. Byen begynte å bli for trang for ambisiøse og naturelskende mennesker, lutret av byens pengestrømmer og kultur. Dette ville de ta med seg. De drømte om en glidende overgang mellom by og land, en avstand de ønsket å gjøre så liten som mulig. Med en elektrisk skinnegående bane, selve sporet til den nye tid, kunne det bli virkelighet for mange. Det ble en lang prosess før Ekebergbanen ble åpnet 1. juni i 1917.

Nå feirer vi banens 100-årsjubileum og Søndre Aker Historielag lager en bok om Ekebergbanen. Forfatter av boka er Ivar Sekne. Historielagets nestleder.

Vi skal ha mange bilder i boka, og vi tar i mot bilder som viser noe av miljøet omkring Ekebergbanen, gjerne mennesker. Kontakt Ivar Sekne på mail sekne@online.no eller på telefon 907 47 315.