Hvem er vi?

Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer. Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

Da lakker det og lir mot årsmøtet 2020, den 16. mars med årsmøteforedrag av Geirr Harrson  "Ekeberg - i vitenskapens tjeneste".

Utover på 1700- og 1800-tallet var vitenskapen mye opptatt av å finne nøyaktig form og størrelse på vår klode.
Det skyldtes at vitenskapsmannen Isaac Newton på slutten av 1600-tallet påsto at jorden, ifølge hans beregninger, ikke kunne være rund som en kule, men måtte være noe flatklemt ved polene.senest 
En slik påstand ga grunnlag for heftige diskusjoner den gang, og mange prosjekter ble startet hvor vitenskapsmenn satte i gang å måle.
Således kom det i gang et stort internasjonalt prosjekt i 1862, hvor de tok utgangspunkt i en meridian og ville gjøre målinger langs denne fra Sicilia og like til Trøndelag.
Her kommer Ekeberg basis inn som et element.
Hvordan et område på Ekeberg ble involvert i internasjonal vitenskap på 1800-tallet, vil Bjørn Geirr Harsson komme nærmere inn på i sitt foredrag i Søndre Aker historielag på årsmøtet.

Bjørn Geirr Harsson, som har vokst opp på Nordstrand (og hadde en far som var redaktør i Nordstrands Blad på 1950-tallet), har geofysikk hovedfag fra Universitetet i Oslo, og har arbeidet hele sitt yrkesaktive liv som geodet i Norges geografiske oppmåling/Statens kartverk.
Han er i dag pensjonist, men har publisert en god del historisk litteratur om kart og oppmåling.

Årsmøtedokumentene kommer senest 2. mars 2020.


"Byoriginaler og lignende i Oslo" var tittelen på Thor Gotaas sitt foredrag på medlemsmøtet 20. januar 2020.

Referatet finner du her.


Odd Kletteli holdt foredrag om "Fisket i Bunnefjorden" på medlemsmøte 25. november 2019.

Les mer:

 

 


Mandag 25. november 2019 klokka 18:30 i Nordstrandhuset.

"Historier om fiskerne og fisket i Bunnefjorden". Odd Kletteli, en velkjent kåsør, har spadd opp gamle historier som han har lovet å formidle til oss.
 

 


Vel gjennomført møte 23.september 2019 om "Tyskerjentene" og krigsbarna. Denne delen av krigshistorien førte prof.dr.med. Hans Christofer Børresen oss igjennom.

Les mer:

 

 

 

 

 

 


Vellykket besøk på Heftyetunet på Frognerseteren 31. august 2019.

Omvisningen sto arkitekt og kulturminnerådgiver Jens Treider for og det var lunsj på Frognerseteren.

Les mer:

 


 

Søndag 2. juni 2019 ble det nye branntårnet på Grønliåsen innviet. 

Det er reist ved crowdfunding og har utløst mye historisk interesse i tilgrensende områder.

Les mer på Facebooksida til "Grønliåsens venner"

 

 

 

 

 

 

 

 


 

"Liv og leven på Nordseter gård" 21. mai 2019.

Rusletur på Nordseter med Anne-Margrethe Skari og Ivar Sekne.

Les fra turen her:

 

 

 


 

"BUNNEFJORDEN I VÅRE HJERTER"

Fullt hus, 50 personer på møtet mandag 29. april 2019.

Historien og menneskene

Da romanfiguren Kristin Lavransdatter var på besøk i Follo, mente hun Bunnefjorden var grå og mørk. Det var ingen bebyggelse langs fjorden den gangen på 1300-tallet. Men i dag har man funnet spor av flere steinalder-boplasser blant annet på Svartskog. Og som ferdselsåre var fjorden både viktig og livlig, sommer som vinter. Det var den som bandt folk sammen langs breddene.

Referatet kan du lese mer av her:

 

 


 

Utstilling og salg av Ole-Bjørn Magnussen sine bilder

Referat kan du lese her:

 

 

 


 

Anne Marie Hval Grøgaard gjenvalgt som leder for to år på årsmøtet 2019

Protokoll fra møtet her:

 

 

 


 

Årsberetning 2018 – Hestevanningssteinen, korreksjon:

I en av billedtekstene til artikkelen om hestevanningssteinen kom vi i skade for å gi Johannes Løken feil navn. Det er ekstra synd, fordi Løken har gjort en stor innsats for å få steinen plassert på Sæter torg og ordnet med finansiering av transporten, nedsettelsen og det nødvendige vedlikeholdet i etterkant. Unnskyld, Johannes Løken!

 


 

Årsmøte 2019:

Velkommen til årsmøtet 2019 som avholdes i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30 på Sæter mandag den 18. mars 2019 klokka 18:30.

Dokumentene til årsmøtet:
Innkallingen, se denne:
Styrets årsberetning, se denne:
Regnskap 2018, se dette:
Revisjon 2018, se denne:
Budsjett 2018, se dette:

Etter årsmøtet: "Ole-Bjørn ikke som alle andre". Jørgen Meier forteller om en kunstnersjel og original som var kjent på Nordstrand og Ljan. Utstilling av hans etterlatte bilder.
Alle er hjertelig velkomne. Ikke medlemmer NOK 50:00.

 


 

Fullt hus da Klemetsrud — bygda med hvilepuls ble presentert.

Spent stemning og full sal i klubbhuset til Klemetsrud idrettslag, der femti personer hadde møtt frem for å høre om Klemetsruds fortid, nåtid og fremtid.

Les referatet her:

 


 

"Aker som kommune og samfunn 1837-1947"

Kunsthistoriker Unn Hovdhaugen og historiker Johanne Bergkvist fra Oslo byarkiv åpnet foredraget med å oppfordre publikum til å besøke Byarkivet og benytte seg av de omfattende arkivene der hvis vi trenger opplysninger om slekt eller om Aker kommune. De to foredragsholderne vekslet på å ha ordet, noe som gjorde foredraget levende og variert, når det endelig kom igang etter en plalggingssvikt.

Les referatet her:

 


 

"Stinn brakke" i Nordstrandhuset da Karsten Alnæs kåserte om Thomas Heftye

Østensjø og Søndre Aker Historielag hadde fellesmøte den 22. oktober 2018.

Enhver som ferdes i Østmarka har hørt navnet Thomas Heftye – det var jo han med villa og kjendiser på Sarabråten ! Men Heftye er kjent for mer enn dette, han hadde en finger med i spillet i det meste som foregikk i Norge på den tiden. Forfatteren Karsten Alnæs, som i disse dager gir ut bok om Thomas Heftye, kunne fortelle 72 interesserte tilhørere i Nordstrandhuset om Heftye som finansmann og organisasjonsstifter.Thomas Heftye ble født i 1822 i Tollbodgaten, i sin tid en fornem gate i Christiania. Thomas var glad i å vandre i skog og mark, det vet vi fra de bevarte stilebøkene hans hvor han forteller om stor naturglede. Som 18-åring dro Thomas til Leipzig, hvor han studerte i 3 år. Her ble han kraftig påvirket av romantikken, og dens syn på naturen.

Les referatet her:
 


 

Medlemsmøte mandag 24.september 2018 på Nordstrandhuset.

Kunsthistoriker Sivert Thue holdt foredrag "Nordstrandsområdet og de to begynnelser i Munchs kunstnerskap". Over 50 spente tilhørere var møtt fram i Nordstrandhuset for å høre Sivert Thues foredrag om Edvard Munch.

Sivert Thue er prosjektleder for digital samling på Munchmuseet – Munchs kunstverk digitaliseres, og bare tegningene utgjør et antall på over 7500 !  

Søndre Aker Historielag har vært så heldig å få denne eksperten til å fortelle om Munch og Nordstrand. 

Munch-familien hadde sterk tilknytning til Nordstrandsområdet.

Les referatet her.

 


 

Rusletur på Skullerud 25.august 2018. 

Høsten 2018 åpnet sterkt i SAH med flott omvisning på Skullerud. Det var 30 deltakere. Historielagets nestleder, Ivar Sekne, ledet turen med engasjement og personlighet, og viste som alltid stor kunnskap om emnet. Vi ble fortalt gårdens historie, og fikk innsikt i utviklingen av næringsparken på Skullerud.

[ Les mer ]

 


 

Hestevanningsteinen avduket på Sæter.

Lørdag 16. juni 2016 kom hestevanningssteinen på plass ved Sæter torg. Opprinnelig sto den i Ljabruveien på Hauketo, men da veien skulle utvides, ville veivesenet kaste den. Det klarte en Nordstrandstannlege (Ramberg) å forhindre, og steinen ble tatt vare på av historielaget, som nå eier steinen. Nå har dette kulturminnet fått sin godt synlige plass i Sæterkrysset, inntil muren ved Sæter torg. 

Les mer ]

 


 

Bydelsprisen i Nordstrand bydel utdelt.

Dag Jarnøy fikk Bydelsprisen av Nordstrand bydel på Nordstrandsdagenes konsert på Ekebergsletta lørdag 2. juni 2018. Forslaget kom fra Søndre Aker historielag. Det er tredje gang historielaget har fått gjennomslag for våre forslag på kandidater til Bydelsprisen. Dag fikk prisen for sin innsats for å gjøre lokalhistorien kjent.

Les mer ]

 


 

Rusletur på Ormøya mandag 4. juni 2018.

Mandag 4. juni 2018 inviterte Historielaget til vandring / rusletur på Ormøya med Kari og Hans Klausen samt Reidar Brevik som omvisere og kjentfolk.

Referat finner du under fanen "Tidligere aktiviteter", eller klikke på lenken under.


Les mer ]

 


 

Mystikk og overtro i Oslomarka

Har du støtt på Fanden ved Ulsrudvann? Nei? Det hadde heller ikke de 70 personene som var møtt frem for å høre Even Saugstad fortelle om skrømt og spøkelser i Oslomarka. Men de som bodde i Østmarka før i tiden, de så ham, Fanden på stubben. 

Også på Losby Gods spøker det. 

Referat fra møte 23. april 2018 finner du under fanen "Tidligere aktiviteter", eller klikke på lenken under.

Les mer ]

 


 

Gunnar Pedersen utnevnt til æresmedlem av historielaget.

Fredag 13. april i år overrakte SAH-leder Anne Marie Grøgaard og nestleder Ivar Sekne beviset på at Gunnar Pedersen blitt utnevnt æresmedlem av historielaget for sin innsats med historieformidling og lokalhistorisk engasjement gjennom et langt liv.

[ Les mer ]

 


 

Seminar og stand på Oslo byarkiv.

Oslo byarkiv hadde seminar torsdag 12.april 2018 med tema "Aker som kommune og samfunn". Det er 70 år siden Aker kommune og Oslo kommune ble slått sammen i sin helhet i 1948.  Seminaret var informativt over temaene "Byen med de grønne grenser", "Aker som kommune og samfunn 1837-1947", "Økern gård - fra storgård til sykehjem", "Akermuseet- den sørgelige fortellingen om et glemt bygdemuseum" og ikke minst "Ekebergbanens historie" hvor vår egen Ivar Sekne foredro. Vi fikk i tillegg servert jubileumskake.  Leder Anne Marie Grøgaard sto på stand. Det ble solgt godt med litteratur. 

 


 

Velkommen til ny web hjemmeside!

På årsmøtet 19. mars 2018 presenterte vi menyene i den nye hjemmesida. Vi sa også at vi ville offentiliggjøre hjemmesida i april. På menypunktet "Hjem" finner du aktiviteter og nyheter. Styremedlem Sissel Marit Bue er utpekt til WEB-redaktør. Web-master funksjonen ivaretas i hovedsak av plattfoprmleverandøren. For at vi skal kunne utvikle hjemmesida etter medlemmenes ønsker, trenger vi din hjelp. Hva mangler? Er det noen feil? Har du bilder på lager du ønsker å dele?

Send gjerne inn dine meninger på en e-post: sissel.marit.bue@gmail.com.

 


 

Ekebergs historie, fra steinalder til Norway cup.

På medlemsmøtet i SAH i Nordstrandshuset ble den opplyste forsamlingen enda mer opplyst. Gjerland hadde noen spenstige og klargjørende forklaringer på hvorfor Middelalder-Oslo ble nedlagt og en ny by bygd opp bak Akershus festning: En ny jernlegering som gjorde kanonene sterkere og med større rekkevidde, gjorde befolkningen i det gamle Oslo mer utsatt for angrep fra Eikaberg. 

Sa renessansekongen Kristian Kvart, utnevnt av Gud og dermed allmektig. Men i realiteten: Kongen fra helvete.

[ Les mer ]

 


 

Årboka 2017: «På sporet av den nye tid».

Kan du huske din første tur med Ekebergbanen? 11. juni 1917 rullet Ekebergbanens «vikingskip» ut fra vognstallen på Holtet og hadde sin første ordinære tur, etter en prøveperiode på en måned.

I oktober lanserte SAH sin 2017-årbok «På sporet av den nye tid», om Ekebergbanens historie. Den er vevd inn i byhistorien, og den er spennende!

Du kan bestille boka her!

[ Les mer ]

 


 

Nordstrand-musikere på 50-tallet.

Fin stemning og strålende opptredener preget denne kvelden, der 70 personer hadde møtt frem for å høre Guri Egge og Haakon Austbø live, og få vite mer om de annonserte kunstnerne. Professor Arvid Vollsnes, UiO, fortalte engasjert om musikerne, som alle bodde i Nordstrand-distriktet på samme tid. Alle de omtalte musikerne fikk kunstnerlønn, noe Vollsnes mener var sterkt medvirkende til at de fikk utvikle seg som musikere. Kunstnerlønn var i seg selv en sjeldenhet, vanskelig å oppnå.

[ Les mer ]

 


 

Rolf Nyhus forteller fra sitt idrettsliv.

Rolf Nyhus, født og oppvokst på Nordstrand, kjent i hele idretts-Norge, kan se tilbake på et liv i frivillighetens og idrettens tjeneste. Han er i dag æresmedlem både i Norges Idrettsforbund og i Norges Skiforbund, og har mottatt St. Hallvard-medaljen fra Oslo by.

[ Les mer ]

 


 

Tidligere bosetting i bydel Nordstrand.

Full sal – 85 personer - ville høre Norenberg, som selv er oppvokst som 3. generasjon i strøket, fortelle om den tidligere befolkningen og bebyggelsen i Nordstrandskråningen og Nedre Bekkelaget.

[ Les mer ]

 


 

[ Til arkivet ]