Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer.

Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

 

På sporet forside - Ekebergbanen.JPG

Kan du huske din første tur med Ekebergbanen?

11. juni 1917 rullet Ekebergbanens «vikingskip» ut fra vognstallen på Holtet og hadde sin første ordinære tur, etter en prøveperiode på en måned. Banen er vevd inn i byhistorien, og den er spennende!

Årboka 2017 fra Søndre Aker Historielag som vi har kalt «På sporet av den nye tid», handler om Ekebergbanens historie.

Mandag 25. september kl. 18.30 i Nordstrandhuset

Aktiviteter

Vandring i Nordstrand-skråningen med Reidar Brevik

På denne turen fikk vi del i Reidar Breviks store kunnskaper om Nordstrand. Han førte oss fra Ekebergveien langs Kastellveien ned til Nordstrandveien, videre gjennom Nordstrand Terrasse og langs den gamle stien Langs Linjen frem til Vølund.

Møtearkiv ›

 

Lambertseter historielag stiftet!

Møtet om bandene på Lambertseter på 60-tallet er utsatt
I teksten om den nystartede Lambertseter historieforening skrev vi at det blir et møte om 60-tallsbandene på Lambertseter lørdag 29.10 kl. 18.00 på Lambertseter fritidsklubb. Dette møtet er utsatt til en torsdag i april, og flyttes til Lambertseter gård. Vi kommer tilbake til dato for dette møtet."

Les mer