Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer.

Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

 

Årsmøte og Tor Wisløff forteller om Nordstrandhjemmet

kolonial.jpg

Etter årsmøtet forteller Tor Wisløff om Nordstrandhjemmet.

Det var søndag 2. februar 1958 at flaggene gikk til topps i Ljabrubakken 7. 40 år hadde gått siden det første ønsket om et gamlehjem i strøket ble fremmet.

Nå sto Nordstrand Alderdomshjem der med 50 senger, derav 35 pleieplasser. Vi får høre om den langvarige kampen for å få et aldershjem/sykehjem på Nordstrand, om driften av institusjonen etter innvielsen, om behovet for utvidelse som med tiden oppsto og hvordan bygningen brukes i dag.

Aktiviteter

Slik ble kolonialene i Nordstrand bydel kjedebutikker

På første rad satt etterkommerne til kjøpmann Carl Schjelle og Gustav Karstensen. På podiet sto Lars Thue, professor emeritus i økonomisk historie, og fortalte om hvordan tusen småbutikker ble til tre dagligvarekjeder. 

Møtearkiv ›

 

Lambertseter historielag stiftet!

Møtet om bandene på Lambertseter på 60-tallet er utsatt
I teksten om den nystartede Lambertseter historieforening skrev vi at det blir et møte om 60-tallsbandene på Lambertseter lørdag 29.10 kl. 18.00 på Lambertseter fritidsklubb. Dette møtet er utsatt til en torsdag i april, og flyttes til Lambertseter gård. Vi kommer tilbake til dato for dette møtet."

Les mer