Hvem er vi?

Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer. Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

Lørdag 25. august 2018 klokka 11:00.
Rusletur på Skullerud.
Frammøte på Skullerud T-banestasjon.

 

Dette er en gård med historie tilbake til 1300-tallet. Som en av de få gårdene i distriktet ble den ikke avfolket under Svartedøden. Den var kirkegods inntil reformasjonen. Ble solgt av Kongen til familien Cudrio i 1688. De siste 100 årene har familien Opsahl vært eiere. Dette og mye mer får vi høre av Ivar Sekne.