Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer.

Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

 

kolonial.jpg

Etter årsmøtet består styret i Søndre Aker Historielag av:
Anne Marie Hval Grøgaard, leder, på valg 2019
Ivar Sekne, nestleder, på valg 2019
Per-Inge Slettvold, kasserer, på valg 2019
Ellen Nygaard, sekretær, på valg 2018
Sissel Marit Bue, styremedlem, på valg 2018
Anne Margrethe Skari, varamedlem, på valg 2018
Lars Alldén, varamedlem, på valg 2018
Tove Gjersrud, varamedlem, på valg 2018

Les referatet her

Vandring i Nordstrand-skråningen med Reidar Brevik

På denne turen fikk vi del i Reidar Breviks store kunnskaper om Nordstrand. Han førte oss fra Ekebergveien langs Kastellveien ned til Nordstrandveien, videre gjennom Nordstrand Terrasse og langs den gamle stien Langs Linjen frem til Vølund.

Møtearkiv ›

 

Lambertseter historielag stiftet!

Møtet om bandene på Lambertseter på 60-tallet er utsatt
I teksten om den nystartede Lambertseter historieforening skrev vi at det blir et møte om 60-tallsbandene på Lambertseter lørdag 29.10 kl. 18.00 på Lambertseter fritidsklubb. Dette møtet er utsatt til en torsdag i april, og flyttes til Lambertseter gård. Vi kommer tilbake til dato for dette møtet."

Les mer