Hvem er vi?

Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer. Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

Høstsesongen i historielaget starter nå i august.

Lørdag 25. august 2018 klokka 11:00 starter vi med "Rusletur på Skullerud". Ivar Sekne er vår guide den formiddagen. Alle er velkommen til starten på høsthalvåret.
Frammøte på Skullerud T-banestasjon.


Hestevanningsteinen avduket på Sæter.

Lørdag 16. juni 2016 kom hestevanningssteinen på plass ved Sæter torg. 
Les mer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bydelsprisen i Nordstrand bydel utdelt.

Dag Jarnøy fikk Bydelsprisen av Nordstrand bydel på Nordstrandsdagenes konsert på Ekebergsletta lørdag 2. juni 2018. 

Les mer.

 

 

 

 

 

 


 

Rusletur på Ormøya mandag 4. juni 2018.

Referat finner du under fanen "Tidligere aktiviteter".
Les mer.
 

 


 

Mystikk og overtro i Oslomarka

Referat fra møte 23. april 2018 finner du under fanen "Tidligere aktiviteter".

Les mer

 

 

 

 

 


 

Gunnar Pedersen utnevnt til æresmedlem av historielaget.

Fredag 13. april i år overrakte SAH-leder Anne Marie Grøgaard og nestleder Ivar Sekne beviset på at Gunnar Pedersen blitt utnevnt æresmedlem av historielaget for sin innsats med historieformidling og lokalhistorisk engasjement gjennom et langt liv. 88-åringen har donert det meste av sitt omfattende arkiv til historielaget, som har overlatt til Byarkivet å systematisere og registrere det, og gjøre det mest mulig tilgjengelig. Overrekkelsen skjedde hjemme hos Gunnar i Bekkelagsveien. Gratulerer med diplomet, Gunnar. 

Gunnar Pedersen takket for diplomet og sa at det å arbeide med lokalhistorie har vært utrolig interessant og givende. "Leserne har belønnet meg og min kone rikelig med positive tilbakemeldinger. At dere har gitt meg status som æresmedlem er veldig hyggelig, en gest som jeg setter stor pris på".

 


Seminar og stand på Oslo byarkiv.

Oslo byarkiv hadde seminar torsdag 12.april 2018 med tema "Aker som kommune og samfunn". Det er 70 år siden Aker kommune og Oslo kommune ble slått sammen i sin helhet i 1948.  Seminaret var informativt over temaene "Byen med de grønne grenser", "Aker som kommune og samfunn 1837-1947", "Økern gård - fra storgård til sykehjem", "Akermuseet- den sørgelige fortellingen om et glemt bygdemuseum" og ikke minst "Ekebergbanens historie" hvor vår egen Ivar Sekne foredro. Vi fikk i tillegg servert jubileumskake.  Leder Anne Marie Grøgaard sto på stand. Det ble solgt godt med litteratur. 

 


 

Velkommen til ny web hjemmeside!

På årsmøtet 19. mars 2018 presenterte vi menyene i den nye hjemmesida. Vi sa også at vi ville offentiliggjøre hjemmesida i april. På menypunktet "Hjem" finner du aktiviteter og nyheter. Styremedlem Sissel Marit Bue er utpekt til WEB-redaktør. Web-master funksjonen ivaretas i hovedsak av plattfoprmleverandøren. For at vi skal kunne utvikle hjemmesida etter medlemmenes ønsker, trenger vi din hjelp. Hva mangler? Er det noen feil? Har du bilder på lager du ønsker å dele?

Send gjerne inn dine meninger på en e-post: sissel.marit.bue@gmail.com.

 


 

Ekebergs historie, fra steinalder til Norway cup.

På medlemsmøtet i SAH i Nordstrandshuset ble den opplyste forsamlingen enda mer opplyst. Gjerland hadde noen spenstige og klargjørende forklaringer på hvorfor Middelalder-Oslo ble nedlagt og en ny by bygd opp bak Akershus festning: En ny jernlegering som gjorde kanonene sterkere og med større rekkevidde, gjorde befolkningen i det gamle Oslo mer utsatt for angrep fra Eikaberg. 

Sa renessansekongen Kristian Kvart, utnevnt av Gud og dermed allmektig. Men i realiteten: Kongen fra helvete.

[ Les mer ]

 


 

Årboka 2017: «På sporet av den nye tid».

Kan du huske din første tur med Ekebergbanen? 11. juni 1917 rullet Ekebergbanens «vikingskip» ut fra vognstallen på Holtet og hadde sin første ordinære tur, etter en prøveperiode på en måned.

I oktober lanserte SAH sin 2017-årbok «På sporet av den nye tid», om Ekebergbanens historie. Den er vevd inn i byhistorien, og den er spennende!

Du kan bestille boka her!

[ Les mer ]

 


 

Nordstrand-musikere på 50-tallet.

Fin stemning og strålende opptredener preget denne kvelden, der 70 personer hadde møtt frem for å høre Guri Egge og Haakon Austbø live, og få vite mer om de annonserte kunstnerne. Professor Arvid Vollsnes, UiO, fortalte engasjert om musikerne, som alle bodde i Nordstrand-distriktet på samme tid. Alle de omtalte musikerne fikk kunstnerlønn, noe Vollsnes mener var sterkt medvirkende til at de fikk utvikle seg som musikere. Kunstnerlønn var i seg selv en sjeldenhet, vanskelig å oppnå.

[ Les mer ]

 


 

Rolf Nyhus forteller fra sitt idrettsliv.

Rolf Nyhus, født og oppvokst på Nordstrand, kjent i hele idretts-Norge, kan se tilbake på et liv i frivillighetens og idrettens tjeneste. Han er i dag æresmedlem både i Norges Idrettsforbund og i Norges Skiforbund, og har mottatt St. Hallvard-medaljen fra Oslo by.

[ Les mer ]

 


 

Tidligere bosetting i bydel Nordstrand.

Full sal – 85 personer - ville høre Norenberg, som selv er oppvokst som 3. generasjon i strøket, fortelle om den tidligere befolkningen og bebyggelsen i Nordstrandskråningen og Nedre Bekkelaget.

[ Les mer ]