Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer.

Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

 

kolonial.jpg

Professor emeritus Lars Thue trekker de lange linjene i dagligvarehandelens historie med utgangspunkt i lokale eksempler.

Aktiviteter

Over 50 medlemmer var møtt frem for å høre om Harry Fett, som fra år 1900 til sin død i 1962 var en ruvende skikkelse i norsk offentlighet. Han var bedriftseier, kunsthistoriker, kunstsamler, forfatter av en mengde kulturhistoriske bøker og skrifter, riksantikvar og, ikke minst, en sentral samfunnsdebattant med stor politisk påvirkningskraft.

Møtearkiv ›

 

Lambertseter historielag stiftet!

Møtet om bandene på Lambertseter på 60-tallet er utsatt
I teksten om den nystartede Lambertseter historieforening skrev vi at det blir et møte om 60-tallsbandene på Lambertseter lørdag 29.10 kl. 18.00 på Lambertseter fritidsklubb. Dette møtet er utsatt til en torsdag i april, og flyttes til Lambertseter gård. Vi kommer tilbake til dato for dette møtet."

Les mer