Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer.

Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

 

Screen Shot 2017-10-24 at 22.11.10.png

Kan du huske din første tur med Ekebergbanen? 11. juni 1917 rullet Ekebergbanens «vikingskip» ut fra vognstallen på Holtet og hadde sin første ordinære tur, etter en prøveperiode på en måned.

Les mer og bestill boka her!

IMG_4939.JPG

Fin stemning og strålende opptredener preget denne kvelden, der 70 personer hadde møtt frem for å høre Guri Egge og Haakon Austbø live, og få vite mer om de annonserte kunstnerne. Professor Arvid Vollsnes, UiO, fortalte engasjert om musikerne, som alle bodde i Nordstrand-distriktet på samme tid. Alle de omtalte musikerne fikk kunstnerlønn, noe Vollsnes mener var sterkt medvirkende til at de fikk utvikle seg som musikere. Kunstnerlønn var i seg selv en sjeldenhet, vanskelig å oppnå.

Les mer

«Uhøytidelig skråblikk på tidligere bosetting i nåværende bydel Nordstrand»

Full sal – 85 personer - ville høre Norenberg, som selv er oppvokst som 3. generasjon i
strøket, fortelle om den tidligere befolkningen og bebyggelsen i Nordstrandskråningen og
Nedre Bekkelaget.


Les mer