Hvem er vi?

Søndre Aker Historielag dekker bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø samt Østmarka. Dette området har gjennomgått store forandringer - gammel bondebygd er blitt til drabantbyer. Gjennom historielaget kan du få større innsikt i de verdiene og kvalitetene som overlever og utvikler seg i feltet mellom bevaringsverdig gammelt og spennende nytt.

Årsmøte mandag 26. oktober 2020           kl. 18.30 i Nordstrandhuset.

Dagsorden:

1. Godkjenning av møteinnkalling.
2. Valg av møteleder, referent og protokollvitner.
3. Årsberetning 2019.
4. Regnskap 2019.
5. Revisors beretning.
6. Budsjett 2020.
7. Arbeidsoppgaver fremover for historielaget.
8. Valg:
    Valg av to styremedlemmer.
    Valg av to varamedlemmer.
    Valg av valgkomité for årsmøtet 2021.
ÅRSMØTEDOKUMENTENE FINNES I TIDLIGERE UTSENDT "ÅRSBERETNING 2019".

Etter årsmøtet:

Bjørn Geirr Harsson som er geodet og har arbeidet i Statens Kartverk, holder foredraget
"Ekeberg – basis i vitenskapens tjeneste". Han forteller om et internasjonalt prosjekt i
1862 hvor man tok utgangspunkt i en meridian og ville gjøre målinger langs denne fra
Sicilia til Trøndelag. Her kommer Ekeberg basis inn som et element, og han beskriver
hvordan et område på Ekeberg ble involvert i internasjonal vitenskap på 1800-tallet.
Thale Hielm Diesen presenterer "Dagbok fra andre verdenskrig 1939 – 1945" skrevet
av hennes tante og Terje Diesens søster Gerd Øfwerman Diesen.
 

 


I SAMARBEID MED HOLMLIA LOKALHISTORIE BLE DET ARRANGERT HISTORIEKVELD 28. SEPTEMBER 2020.

Se bilder:

Les referat:

 


40-års festen !

Her kan du se bilder fra festen.

Se mer.

 


SØNDRE AKER
HISTORIELAG
40 ÅR

LØRDAG 5 SEPTEMBER 2020 KL. 18.00
FEST PÅ
EKEBERGRESTAURANTEN

Vi blir omkring 60 feststemte deltakere som møtes til en treretters middag. Det blir kunstnerisk underholdning ved sopran Itziar M. Galdos, og Per Arne Frantzen ved piano. Tom Eide spiller for oss når vi ankommer.


BOKLANSERINGEN 31. AUGUST 2020 "NATUR UNDER ANGREP"

Referat fra lanseringen leser du her.
BOKLANSERING !

Søndre Aker Historielag ønsker velkommen til høstsesongen 2020 med boklansering.

Reidar Breivik presenterer historielagets bok 2020, "Natur under angrep. Historien om kyststripa fra Kongshavn - Hvervenbukta".

Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30 på Sæter mandag 31. august 2020 klokka 18:00.  Det blir boksalg.

Vi følger anbefalingene fra FHI; alle som kommer må registreres med navn og telefonnummer. Videre er det spritvask. Det er et begrenset antall som slipper inn. Vi serverer kaffe og te.  Alle hjertelig velkommen. 

 

 

 


EN RIKTIG GOD SOMMER ØNSKES ALLE VÅRE MEDLEMMER !

 

 

 

 


 

 

Vi holder det gående.

Her fra styremøte 29. april 2020 i friluft, på Nordseter.
Det kommer nå før sommeren setter inn for fullt, informasjon om boklansering og jubileumsfest, så følg  med.

 


Medlemsmøtet "Alnaelven" 20. april 2020 er avlyst.

Det er sendt ut brev til alle medlemmene 31.mars 2020 med melding om at det er usikkert når årsmøtet 2020 kan gjennomføres.Styret ber derfor om medlemmenes foreløpig godkjenning av "Styrets årsberetning 2019", "Årsregnskap 2019 med revisors beretning" og "Budsjett 2020". Les gjerne brevet og gi styret din bekreftelse innen 20. april 2020.

Vi kommer med mer informasjon på hjemmesiden når vi vet mer.

En god påske ønskes dere alle !

 


"Byoriginaler og lignende i Oslo" var tittelen på Thor Gotaas sitt foredrag på medlemsmøtet 20. januar 2020.

Referatet kan du lese her:Odd Kletteli holdt foredrag om "Fisket i Bunnefjorden" på medlemsmøte 25. november 2019.

Les mer:

 

 


Mandag 25. november 2019 klokka 18:30 i Nordstrandhuset.

"Historier om fiskerne og fisket i Bunnefjorden". Odd Kletteli, en velkjent kåsør, har spadd opp gamle historier som han har lovet å formidle til oss.
 

 


Vel gjennomført møte 23.september 2019 om "Tyskerjentene" og krigsbarna. Denne delen av krigshistorien førte prof.dr.med. Hans Christofer Børresen oss igjennom.

Les mer:

 

 

 

 

 

 


Vellykket besøk på Heftyetunet på Frognerseteren 31. august 2019.

Omvisningen sto arkitekt og kulturminnerådgiver Jens Treider for og det var lunsj på Frognerseteren.

Les mer:

 


 

Søndag 2. juni 2019 ble det nye branntårnet på Grønliåsen innviet. 

Det er reist ved crowdfunding og har utløst mye historisk interesse i tilgrensende områder.

Les mer på Facebooksida til "Grønliåsens venner"

 

 

 

 

 

 

 

 


 

"Liv og leven på Nordseter gård" 21. mai 2019.

Rusletur på Nordseter med Anne-Margrethe Skari og Ivar Sekne.

Les fra turen her:

 

 

 


 

"BUNNEFJORDEN I VÅRE HJERTER"

Fullt hus, 50 personer på møtet mandag 29. april 2019.

Historien og menneskene

Da romanfiguren Kristin Lavransdatter var på besøk i Follo, mente hun Bunnefjorden var grå og mørk. Det var ingen bebyggelse langs fjorden den gangen på 1300-tallet. Men i dag har man funnet spor av flere steinalder-boplasser blant annet på Svartskog. Og som ferdselsåre var fjorden både viktig og livlig, sommer som vinter. Det var den som bandt folk sammen langs breddene.

Referatet kan du lese mer av her:

 

 


 

Utstilling og salg av Ole-Bjørn Magnussen sine bilder 18.03.2019.

Referat kan du lese her:

 

 

 


 

Anne Marie Hval Grøgaard gjenvalgt som leder for to år på årsmøtet 2019

Protokoll fra møtet her:

 

 

 


 

Årsberetning 2018 – Hestevanningssteinen, korreksjon:

I en av billedtekstene til artikkelen om hestevanningssteinen kom vi i skade for å gi Johannes Løken feil navn. Det er ekstra synd, fordi Løken har gjort en stor innsats for å få steinen plassert på Sæter torg og ordnet med finansiering av transporten, nedsettelsen og det nødvendige vedlikeholdet i etterkant. Unnskyld, Johannes Løken!

 


 

Årsmøte 2019:

Velkommen til årsmøtet 2019 som avholdes i Nordstrandhuset, Nordstrandveien 30 på Sæter mandag den 18. mars 2019 klokka 18:30.

Dokumentene til årsmøtet:
Innkallingen, se denne:
Styrets årsberetning, se denne:
Regnskap 2018, se dette:
Revisjon 2018, se denne:
Budsjett 2018, se dette:

Etter årsmøtet: "Ole-Bjørn ikke som alle andre". Jørgen Meier forteller om en kunstnersjel og original som var kjent på Nordstrand og Ljan. Utstilling av hans etterlatte bilder.
Alle er hjertelig velkomne. Ikke medlemmer NOK 50:00.

 


 

Fullt hus da Klemetsrud — bygda med hvilepuls ble presentert.

Spent stemning og full sal i klubbhuset til Klemetsrud idrettslag, der femti personer hadde møtt frem for å høre om Klemetsruds fortid, nåtid og fremtid, 28.01.2019.

Les referatet her:

 


 

Bydelsprisen i Nordstrand bydel utdelt.

Dag Jarnøy fikk Bydelsprisen av Nordstrand bydel på Nordstrandsdagenes konsert på Ekebergsletta lørdag 2. juni 2018. Forslaget kom fra Søndre Aker historielag. Det er tredje gang historielaget har fått gjennomslag for våre forslag på kandidater til Bydelsprisen. Dag fikk prisen for sin innsats for å gjøre lokalhistorien kjent.

Les mer ]


 

Gunnar Pedersen utnevnt til æresmedlem av historielaget.

Fredag 13. april i år overrakte SAH-leder Anne Marie Grøgaard og nestleder Ivar Sekne beviset på at Gunnar Pedersen blitt utnevnt æresmedlem av historielaget for sin innsats med historieformidling og lokalhistorisk engasjement gjennom et langt liv.

[ Les mer ]

 


 

Velkommen til ny web hjemmeside!

På årsmøtet 19. mars 2018 presenterte vi menyene i den nye hjemmesida. Vi sa også at vi ville offentiliggjøre hjemmesida i april. På menypunktet "Hjem" finner du aktiviteter og nyheter. Styremedlem Sissel Marit Bue er utpekt til WEB-redaktør. Web-master funksjonen ivaretas i hovedsak av plattfoprmleverandøren. For at vi skal kunne utvikle hjemmesida etter medlemmenes ønsker, trenger vi din hjelp. Hva mangler? Er det noen feil? Har du bilder på lager du ønsker å dele?

Send gjerne inn dine meninger på en e-post: sissel.marit.bue@gmail.com.

 

 

[ Til arkivet ]